Mantelzorgpremie wordt onder druk van corona sneller uitgekeerd


Geraardsbergen. Dinsdagavond keurde de bijna voltallige gemeenteraad een aanpassing van de mantelzorg goed. Vanaf 2021 wordt de mantelzorgpremie uitgekeerd aan mantelzorgers die voor een zorgbehoevende zorgen met 13 punten op de schaal van zelfredzaamheid, voordien was dat 15 punten. ‘ We beseffen  nu in coronatijd meer dan ooit dat de mantelzorgpremie ervoor mee kan zorgen dat zorgbehoevenden langer in de thuissituatie kunnen blijven. Voor velen is die mantelzorg toch wel onontbeerlijk. Na een grondige evaluatie en bespreking in het college werd dus geopteerd om de uitbreiding mogelijk te maken .  Ook voor minderjarigen jonger dan 21 jaar wordt de ondersteuningsbehoefte van 18 punten naar 16 punten (offici ële Belgische schaal van invaliditeit) teruggebracht.

Vanaf 1 januari 2021 wordt er een budget van €125 000. De mantelzorgpremie bedraagt 300€ per jaar. ‘Mocht na corona blijken dat meer en meer mensen langer kiezen voor de thuissituatie, dan is een verdere aanpassing niet uitgesloten,’ zegt schepen Kristin Vangeyte (Open Vld), ‘De financi ële situatie van de stad laat heden toe om die aanpassing door te voeren.’ Uit een voorlopige berekening op basis van de FOD komen mogelijks 700 mensen in aanmerking voor een mantelzorgpremie.

‘Mogelijks is dit een overschatting aangezien er ook heel wat mensen reeds in een woonzorgcentrum verblijven en dan heeft men als mantelzorger geen recht op de uitkering omdat daar de nodige zorgen al voorhanden zijn. We hopen met deze aanpassing nog meer mensen een hart onder de riem te steken, die voor toch zwaar zorgbehoevenden dagdagelijks of toch zeer frequent  in de weer zijn’, geeft kristin Vangeyte mee.

Julien Borremans