Verkeersoverlast en -overtredingen vanaf 1 december bestraft met GAS-boete


Geraardsbergen. Vanaf dinsdag 1 december 2020 worden inbreuken op stilstaan en parkeren opgenomen in het politiereglement. Deze overtredingen – die vaak heel wat ergernis opwekken bij fietsers, voetgangers en buurtbewoners – kunnen vanaf dan bestraft wordt met een gemeentelijke administratieve sanctie of kortweg GAS-boete. De uitbreiding van het politiereglement vergemakkelijkt een effici ënt parkeerbeleid waarbij een vlotte doorstroming van het verkeer en een verhoogde veiligheid van de zwakke weggebruiker centraal staan.

Welke verkeersovertredingen worden vanaf 1 december bestraft met een GAS-boete?
Wie vanaf 1 december 2020 stilstaat of parkeert waar dat niet mag, kan zich verwachten aan een GAS-boete. De lokale politie kan de inbreuk vaststellen maar ook gemeentelijke ambtenaren die hiervoor opgeleid werden (gemeenschapswachten). Er is een verschil tussen overtredingen van eerste categorie en overtredingen van tweede categorie.

“Voertuigen die stilstaan op het voetpad, de plaats van een mindervalide bewoner innemen of de inrit naar iemands woning belemmeren: ze wekken niet alleen veel ergernis op maar ze cre ëren vaak ook levensgevaarlijke situaties. Nu de inbreuken opgenomen worden in het politiereglement, kunnen ze bestraft worden met een GAS-boete. We hopen dat dit sensibiliserend werkt naar de mensen zodat er meer respect komt naar elkaar, ook in het verkeer”, zegt burgemeester Guido De Padt.

Overtredingen van de eerste categorie
Een overtreding van eerste categorie wordt bestraft met een administratieve geldboete van 58 euro.

Voorbeelden zijn:

 • een voertuig in de verkeerde rijrichting of in dubbele file opstellen;
 • parkeren voor een inrit of langs een gele onderbroken streep;
 • stilstaan of parkeren op verhoogde inrichtingen of verdrijvingsvakken;
 • stilstaan of parkeren op minder dan 5 meter voor een oversteekplaats voor voetgangers of fietsers, op minder dan 5 meter voor een plaats waar (brom)fietsers het fietspad verlaten of op minder dan 5 meter voor een kruispunt;
 • stilstaan of parkeren op plaatsen waar verkeersborden dit verbieden.

Overtredingen van de tweede categorie
Een overtreding van tweede categorie wordt bestraft met een administratieve geldboete van 116 euro.

Voorbeelden zijn:

 • parkeren op een plaats voor personen met een handicap als je geen speciale kaart bezit;
 • stilstaan of parkeren op voet- of fietspaden, op minder dan 3 meter voor een oversteekplaats voor voetgangers en fietsers, op minder dan 3 meter voor een plaats waar (brom)fietsers het fietspad verlaten;
 • stilstaan of parkeren op de rijbaan onder bruggen en tunnels, op de rijbaan nabij de top van een helling of in een bocht wanneer de zichtbaarheid onvoldoende is;
 • parkeren op de rijbaan als de vrije doorgang minder dan 3 meter breed is.

Worden nog andere overtredingen bestraft met een GAS-boete?
Lokaal Bestuur Geraardsbergen pakt overlast al verschillende jaren aan via GAS-boetes. Wie het politiereglement overtreedt en zo andere stadsbewoners tot last is, riskeert tot 350 euro boete te moeten betalen.

De GAS-boetes worden ingezet om Geraardsbergen leefbaar te houden voor al haar inwoners. Er wordt o.a. ingezet op:

 • een propere stad
 • een diervriendelijke stad
 • een rustige stad
 • een veilige stad
 • en dus ook een verkeersveilige stad

“Met de GAS-boetes willen we als lokaal bestuur overlast beperken en Geraardsbergen een fijne stad maken voor iedereen, of dat nu bewoners, handelaars, scholieren, toeristen, … zijn. We willen een gastvrije stad zijn en op termijn ook een GAS-vrije. Wie een GAS-boete krijgt, heeft trouwens steeds de kans om zich te verweren. Soms wordt ook bemiddeling voorgesteld”, aldus burgemeester De Padt.