Vernieuwing mobiliteitsplan Zottegem: denk je mee?

Het vorige mobiliteitsplan dateert van 2012. Na een evaluatie van dat plan via de sneltoets bleek het niet meer actueel te zijn, en werd beslist om het volledig te vernieuwen. Het stadsbestuur gaf daarvoor eerder dit jaar het startschot. Een samenwerking met studiebureau Arcadis werd opgestart en de resultaten van de ori ëntatiefase kunnen toegelicht worden. In de volgende fase, de opbouw van het plan, wordt de Zottegemnaar actief betrokken en kan je mee denken en voorstellen doen.

Evert De Smet, schepen van mobiliteit, zegt: “Een vernieuwd mobiliteitsplan is cruciaal voor de uitbouw van een duurzaam mobiliteitsbeleid. Dit is een van onze absolute topprioriteiten. Overal in Vlaanderen steken toenemende mobiliteitsproblemen de kop op. Een duidelijke visie op mobiliteit is nodig om een vlotte doorstroming van gemotoriseerd verkeer te combineren met een sterk fietsbeleid en meer ruimte voor voetgangers. Onze stad moet bereikbaar zijn maar vooral ook veilig, leefbaar en aangenaam voor iedereen.”

Alle info, documentatie en een korte video over het traject van het nieuw mobiliteitsplan kan je vinden op www.zottegem.be/Mobiliteitsplan. Als eerste stap werd de huidige situatie geïnventariseerd en zijn er doelstellingen bepaald. De resultaten van deze ori ëntatiefase worden toegelicht in de ori ëntatienota, en samengevat in een video. Zo kom je te weten wat de doelstellingen zijn en welke zaken verder onderzocht zullen worden. De planopbouw fase gaat nu van start en hierbij ben je als burger nauw betrokken.

Om het nieuw mobiliteitsplan op te bouwen worden namelijk twee workshops georganiseerd, waarvoor je op voorhand kan inschrijven. In de eerste workshop op 7 december wordt gepeild naar de knelpunten en kansen die ervaren worden door de Zottegemnaar. Op basis van wat daar naar voren komt, de hete hangijzers zeg maar, wordt de inhoud van de tweede workshop bepaald en bekijken we welke oplossingen mogelijk zijn. Inschrijven voor de eerste workshop kan via het registratieformulier op www.zottegem.be/Mobiliteitsplan tot en met 2 december. Gezien de huidige corona-maatregelen, wordt deze workshop digitaal georganiseerd. Het stadsbestuur doet voor het mobiliteitsplan voor het eerst beroep op CitizenLab, een online platform voor burgerparticipatie. “We hopen hier in de toekomst nog meer gebruik van te maken,”

verduidelijkt schepen van communicatie Brecht Cassiman. “Burgerparticipatie en digitalisering gaan hand in hand anno 2020, iets waar we volop willen op inzetten met het stadsbestuur. In die zin is het mobiliteitsplan ook een mooi proefproject om de burgers nog actiever en dichter te betrekken bij het beleid.” “Het mobiliteitsplan kan alleen maar een succes worden als er voldoende input is van de Zottegemnaar. Daarom een warme oproep om in te schrijven voor de eerste workshop en jouw idee ën, bezorgdheden en suggesties met ons te delen. Ik kijk er naar uit jullie daar virtueel te ontmoeten!” besluit schepen De Smet.

Inwoners die niet in de mogelijkheid zijn om digitaal deel te nemen aan de workshop, mogen altijd contact opnemen met dienst Mobiliteit en zo hun inbreng delen (email naar mobiliteit@zottegem.be of bel 09 364 65 00, elke werkdag van 9 tot 12 uur).