Ambitieus plan trage wegen


Geraardsbergen. Tijdens de gemeenteraad van 10 november 2020 werd het actieplan voor trage wegen goedgekeurd. Deze wegen — die in de loop der jaren verdwenen of in onbruik geraakt zijn — zullen gefaseerd heropend of opgewaardeerd worden. Trage wegen cre ëren een heel nieuw netwerk om te wandelen of te joggen en verbinden de stad en de deelgemeenten op een veilige manier met elkaar. Het actieplan kwam tot stand dankzij de inzet van vele vrijwilligers en de steun en begeleiding van Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen en de provincie Oost-Vlaanderen.

Trage wegen zijn paden en wegels voor traag, niet-gemotoriseerd verkeer: kerkwegels, jaagpaden of doorsteekjes. Veel van deze verbindingen zijn intussen verdwenen of in slechte staat. Het Lokaal Bestuur Geraardsbergen wil deze nu gefaseerd in ere herstellen.

“Vanuit de bevolking groeit sinds een paar jaar sterk de vraag om trage wegen — waar mogelijk — terug toegankelijk te maken. De reden daarvoor is niet ver te zoeken: trage wegen zijn een aangenaam, veilig en snel alternatief voor trage mobiliteit. Het is een perfecte manier om je in onze stad en deelgemeenten voort te bewegen. Naar de lokale handelaar, de school, de jeugdbeweging, het werk of de bushalte: de trage weg is een waardig alternatief voor het drukke verkeer van vandaag”, zegt schepen van Mobiliteit Fernand van Trimpont.

Geraardsbergen heeft vandaag al zo’n 80 km aan trage wegen die onderhouden worden door het lokaal bestuur. Er ligt echter nog heel wat potentieel open. De voorbije jaren heeft een enthousiaste groep vrijwilligers bijna 1.300 trage wegen in kaart gebracht. Onder begeleiding van Regionaal Landschap Vlaamse Ardennen en de provincie Oost-Vlaanderen werden werkgroepen opgezet waarin deze trage wegen werden beoordeeld op hun recreatieve waarde, hun toestand, de wenselijkheid om te heropenen en hun functionaliteit om dorpskernen te verbinden.

Op basis daarvan werd een actieplan uitgeschreven dat vanaf volgende week geraadpleegd kan worden via het online platform GISbergen. Per wegje staat beschreven in welke staat het momenteel is, of het wordt heropend en op welke termijn.