Brakelaar die stiefdochter misbruikte opnieuw voor de rechter

Hof van Beroep in Gent op de vingers getikt door Hof van Cassatie

Een meisje dat jarenlang werd misbruikt door haar stiefvader  krijgt mogelijks gerechtigheid door   toedoen van het Hof van Cassatie Dit  vernemen we van advocaat    Wim De Pooter die het meisje verdedigde. Bij het Hof van Beroep in Gent eerder dit jaar    kreeg de stiefvader de vrijspraak. De zaak wordt opnieuw behandeld door het Hof van Beroep in Brussel.

Advocaat Wim De Pooter: “Ik kom terug op dit onverkwikkelijke dossier en opzienbarend arrest van het Hof van Beroep te GENT dd. 19 juni 2020 (vrijspraak beklaagde terwijl betrokkene in de procedure eerste aanleg werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van 5 jaar met ontzetting van diens rechten voor 5 jaar)

 Het Hof van Cassatie heeft VANDAAG het arrest van het Hof van Beroep te GENT dd. 19 juni 2020 vernietigd zodat het proces moet worden overgedaan voor het Hof van Beroep te BRUSSEL.

Het Hof van Cassatie is van oordeel dat de beklaagde ten onrechte werd vrijgesproken voor tenlastelegging G.

 

M.i. is dit een zeer terechte uitspraak gezien het Hof van beroep te GENT beklaagde vrijsprak voor de aanranding van de eerbaarheid met geweld of bedreiging jegens minderjarigen boven de volle leeftijd van 16 jaar stellende dat er toestemming zou zijn geweest.

 

De vrijspraak in beroep was wellicht problematisch omdat het feit of er al dan niet bewezen is dat er toestemming was van het slachtoffer (zoals beklaagde ten onrechte beweert) voor het Hof van Cassatie niet van belang is. Voor deze gepleegde feiten is er een onweerlegbaar vermoeden van afwezigheid van toestemming. Anders gesteld, beklaagde kon niet vrijgesproken worden omdat hij beweerde dat er toestemming voor sexuele handelingen met diens stiefdochter van 16 jaar (overigens was er absoluut geen toestemming in hoofde van mijn weerloze cli ënte).

 

Mijn cli ënten zijn zeer tevreden met deze uitspraak van het Hof van Cassatie (die niet over de grond van de zaak oordeelt) en hopen dat het recht alsnog kan zegevieren.

De psychische foltering die mij cli ënten al jaren moeten ondergaan, is niet te overzien.

Nadat mijn cli ënten zich zwaar in steek gelaten voelden door Justitie is er voor mijn cli ënten vandaag na het arrest van cassatie opnieuw licht aan het einde van de tunnel.”