Gemeente Oosterzele verlaagt belastingen voor een bedrag van 416 946 euro

De gemeenteraad besliste in zitting van 19 november een aantal belastingen te verlagen. Dat kan gebeuren na een grondige evaluatie, monitoring en bijsturing van inkomsten en uitgaven.

Welke verminderingen?

  1. De belasting op leegstand en verkrotting wordt van 2  000 euro naar 1  000 euro gebracht. Aan de basis daarvan ligt de vaststelling dat de leegstand niet toeneemt en het reglement dus zijn vruchten heeft afgeworpen.
  2. De belasting op de tweede verblijven wordt ook verminderd van 2  000 naar 1  000 euro. O.a. zelfstandigen wiens zaak in Oosterzele gevestigd is maar in onze gemeente op een ander adres gehuisvest zijn, kunnen van die vermindering genieten.
  3. De bedrijfsbelasting voor ondernemers voor het jaar 2021 wordt teruggebracht naar 0 euro. Door de coronacrisis bevinden sommigen zich in een moeilijke financi ële situatie. De impact van die crisis op   onze maatschappij en economie mag — zeker door de tweede golf — niet onderschat worden.

Bij het opmaken van de meerjarenplanning 2020-2025 was afgesproken dat het bestuur meer, sneller en grondiger zou evalueren en bijsturen waar mogelijkheden en beleidsruimte zich stelden. Daartoe werd een monitoringsysteem uitgewerkt waardoor de financi ële impact van bepaalde maatregelen vlugger kan ingeschat worden. Voordat voldoende gegronde beleidskeuzes gemaakt kunnen worden moet het bestuur natuurlijk ook beschikken over voldoende, correcte en recente informatie.

Schepen voor Financi ën Marleen Verdonck: “Veel ondernemingen   en zeker de horeca hebben in de korte periode na de eerste lockdown veel praktische en financi ële inspanningen gedaan om hun activiteiten coronaproof te laten verlopen. Zij moesten alsnog opnieuw de deuren sluiten. Met de aanpassing aan onze belastingreglementen hopen we hen symbolisch een klein duwtje te kunnen geven.”