Ruim pakket herstelmaatregelen om Zottegem te laten heropleven

Relanceplan lokale economie

De coronacrisis heeft een enorme impact om onze samenleving, op het leven, werken en winkelen. De maatregelen, en daaruit voorvloeiende sluitingen van horeca- en handelszaken hebben ook de Zottegemse lokale economie zwaar getroffen.

Om de heropleving, nu en in de toekomst, te stimuleren, werkte het stadsbestuur van Zottegem opnieuw een aantal herstelmaatregelen uit.
“De coronacrisis raakt iedereen en de gevolgen zullen nog lang voelbaar zijn. Met de tweede verplichte sluiting van veel handelszaken is het meer dan ooit nodig om de lokale economie te ondersteunen met een pakket van toekomstgerichte steunmaatregelen. Dit zijn hefbomen om de heropleving van onze stad, ook na de coronacrisis, te stimuleren. Lokale handelaars spelen een belangrijke rol in de ontwikkeling van een stad.

Naast het economisch aspect zorgt een goed draaiende lokale middenstand immers ook voor heel wat ecologische, sociale en buurtversterkende voordelen,” zegt schepen van lokale economie Evelien De Both. Bij de eerste lockdown in het voorjaar, werden reeds een aantal maatregelen genomen waaronder de invoering van de Hart voor Zottegem-bon, uitgebreide corona-terrassen, tijdelijk gratis parkeren in het centrum en het opheffen van de terrasbelasting voor horecazaken.

Met de tweede lockdown dit najaar, breidt het stadsbestuur hier een vervolg aan. Er werd reeds beslist om vier gratis parkeerzaterdagen toe te staan in december, en ook de kraslotenactie take-away werd vorige maand gelanceerd. Bijkomend is beslist dat vanaf zaterdag 5 december tot en met 4 januari het centrum een blauwe parkeerzone wordt. Dit betekent dat bezoekers twee uur gratis in de centrumstraten kunnen parkeren, mits voorlegging van de parkeerschijf. Om de horeca te ondersteunen, zal in ook in 2021 geen terrasbelasting geïnd worden. Eens de horeca terug mag heropenen, zal ook opnieuw al het mogelijke gedaan worden om de terras-uitbereidingen te faciliteren.

“Ook voor starters, meer bepaald ondernemingen die in 2021 zullen opstarten, doen we een extra inspanning,” vervolgt schepen De Both: “Zij zullen in 2021 geen milieubijdrage hoeven te betalen en we voorzien een financi ële tussenkomst bij hun inschrijving in de KBO (Kruispuntbank voor Ondernemingen). Daarmee hopen we hen een beetje financi ële ademruimte te geven. Zij zorgen immers voor vernieuwing en werkgelegenheid en geven extra zuurstof aan onze lokale economie”.

“Met dit pakket aan steunmaatregelen doen we als stadsbestuur een serieuze financi ële inspanning om onze stad en lokale economie doorheen deze coronacrisis te loodsen. De lokale handelaars vormen mee het bruisende hart van onze stad, een bruisend leven waar we allemaal samen naar aftellen. Samen met heel wat andere initiatieven die we genomen hebben, onder andere naar senioren, studenten, verenigingen, enz.. draagt dit relanceplan bij tot de heropleving van onze stad. De gevolgen van de coronacrisis zijn groot voor iedereen, en alleen samen geraken we hier door,” besluit burgemeester Jenne De Potter.

X