N-VA Herzele blijft ijveren voor de heraanleg van de N42

Op 12 november 2020 nam N-VA Herzele kennis van het besluit van vernietiging van de stedenbouwkundige vergunning voor de heraanleg van de N42 in Herzele door de Raad voor Vergunningsbetwistingen.
Dit gebeurde nadat enkele bewoners uit de Schipstraat en de vzw Climaxi en ‘t Uilekot opnieuw bezwaar hadden aangetekend tegen deze omgevingsvergunning.

Een zoveelste episode in het dossier van de N42”, zegt Toon De Bock, fractieleider van de N-VA in Herzele. “Maar we geven niet op. Iedereen heeft uiteraard het recht om bezwaar in te dienen maar wij blijven ons met N-VA Herzele inzetten voor een leefbare omgeving voor de buurtbewoners, een veiliger verkeer in onze gemeente én een betere ontsluiting van onze regio”.

Jarenlang heeft N-VA Herzele — in nauw overleg met de lokale N-VA afdelingen van de ons omliggende gemeenten en met Mathias Diependaele en Ben Weyts (toenmalig Vlaams minister van Mobiliteit) — geijverd voor de rechttrekking van het stuk N42 tussen Ascoop en de Witte Brug in Zottegem.

Dit stuk N42 is alom gekend als een zeer drukke verkeersas en een belangrijke ontsluitingsweg voor de regio Vlaamse Ardennen. De huidige smalle weg met zijn vele bochten en haar verschillende verkeersfuncties (doorgaand, vooral vrachtverkeer, lokaal verkeer, tractoren en fietsers) worden op 1 weg gebundeld en druist daardoor in tegen onze visie over verkeersveilige wegen. De vele ongevallen met zelfs 4 maal een dodelijke afloop illustreren dit jammer genoeg. We blijven dus ijveren voor een goed uitgeruste maar vooral veilige N42.

“Het is bijzonder jammer dat door de vernietiging van de stedenbouwkundige vergunning de huidige verkeersonveiligheid  blijft voortbestaan. Ik ben echter – net zoals Toon – blij dat de Vlaamse regering zich toch blijft inzetten op de rechttrekking van de N42, zoals het overgrote deel van de buurtbewoners dat ook vraagt. Ook voor de economische ontwikkeling van de hele regio is dat zeer belangrijk”, besluit Evert De Smet, schepen van Mobiliteit in Zottegem.

X