19 gemeenten in de Vlaamse Ardennen en Denderland gaan samenwerken voor onroerend erfgoed.

 

“Het zuiden van Oost-Vlaanderen kent een rijk onroerend erfgoed patrimonium. De zorg voor dit patrimonium wordt meer en meer een lokale opdracht maar daar kan je als gemeente wel wat hulp bij gebruiken,” zegt Peter Van Den Haute, schepen van cultuur en erfgoed van Zwalm (N-VA). “Twee nieuwe intergemeentelijke onroerend erfgoeddiensten, Denderland en Vlaamse Ardennen, zijn vanaf 1 januari gestart en zullen samen 19 gemeenten in het zuiden van Oost-Vlaanderen bijstaan bij taken rond archeologisch, landschappelijk en bouwkundig erfgoed. Die samenwerking kadert in de aanpak van minister van Erfgoed, Matthias Diependaele (N-VA), die naast behoud ook inzet op een zinvolle invulling van dit patrimonium. Iets waar wij ook in Zwalm volop mee bezig zijn. Daarnaast is ons erfgoed een belangrijk deel van onze Vlaamse cultuur en van wie we zijn als volk, van onze identiteit, en die moeten we koesteren” aldus nog Van Den Haute.

Foto Schepen Peter Van Den Haute aan de kapel van Wijlegem

X