Basisscholen in Viane en Idegem dicht tot en met maandag 1 februari


Geraardsbergen. Het coronavirus circuleert momenteel binnen enkele Geraardsbergse basisscholen, al dan niet als Britse variant. Om de uitbraken in de kiem te kunnen smoren, blijven de basisscholen in Viane en Idegem dicht tot en met maandag 1 februari 2021. Ook basisschool De Zeppelin kampt mogelijks met besmettingen. Door uitval van leerkrachten houdt de school haar deuren gesloten tot en met vrijdag 29 januari 2021. Alle ouders werden door het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) gecontacteerd.

Quarantaine
Het lokaal bestuur van Geraardsbergen staat in nauw contact met de betrokken scholen, het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB) en het Agentschap Zorg en Gezondheid. Er wordt voortdurend overlegd over de nieuwste cijfers. In functie daarvan worden de getroffen maatregelen ge ëvalueerd en eventueel bijgestuurd.   Het CLB staat de scholen bij om de ouders op de hoogte te brengen/houden. “Een school sluiten is geen evidente beslissing. We zijn er ons van bewust dat dit voor veel ouders mogelijks organisatorische problemen oplevert. De cijfers wegen echter te zwaar door. Willen we de uitbraken in de kiem kunnen smoren, dan moeten we doortastend optreden”, zegt schepen van Jeugdbeleid en Onderwijs Fernand van Trimpont.

“Samen met de scholen zelf, het CLB en het  Agentschap Zorg en Gezondheid zorgen we ervoor dat we kort en kordaat op de bal spelen. Van zodra er een besmetting is, volgt uitgebreide testing en contactopvolging. Op basis daarvan wordt eventueel overgegaan tot quarantaine en in dit geval de sluiting van de scholen. Op die manier trachten we de gezondheid van al onze inwoners te vrijwaren”, geeft burgemeester Guido De Padt mee.

Basisschool Viane
In de basisschool in Viane raakten 8 op de 12 leerkrachten besmet met corona. Ook meer dan twintig kinderen zijn besmet. Alle resultaten van de tweede test (gisteren afgenomen) zijn echter nog niet binnen. Mogelijks loopt het aantal besmettingen dus nog op. In Viane gaat het over de Britse variant van het coronavirus. Kinderen en personeel die positief hebben getest, blijven, samen met hun gezin, in quarantaine. De school is gesloten tot en met maandag 1 februari 2021.

Basisschool Idegem
In de basisschool van Idegem zijn voorlopig 4 leerkrachten besmet. Ook 4 leerlingen hebben positief getest op corona. Dit zijn echter voorlopige resultaten aangezien er nog heel wat leerlingen getest moeten worden dit weekend. Het is nog niet bekend of de besmettingen te wijten zijn aan de gewone coronavariant, dan wel de Britse. De school in Idegem sluit de deuren tot en met maandag 1 februari 2021. Ook hier gaat iedereen die positief test samen met zijn/haar familie in quarantaine.

[advanced_iframe src=”//www.tinywebgallery.com/blog/advanced-iframe” width=”100%” height=”600″]
In basisschool De Zeppelin voelen verschillende leerkrachten zich ziek. Zij worden getest. Door hun afwezigheid is het voor de school echter moeilijk om in onderwijs of opvang te voorzien. De school sluit daarom een week de deuren tot en met vrijdag 29 januari 2021. Door het risico op kruisbesmettingen kunnen leerlingen niet opgevangen worden in een andere school. De situatie in de betrokken scholen wordt strikt opgevolgd.