CO2-meters voor Melse scholen

Gemeentebestuur Melle investeert in CO2-meters voor scholen

foto communicatie Melle

Ruimtes goed verluchten is een heel effectieve maatregel om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat geldt zeker voor scholen, waar leerlingen en leerkrachten soms lang samen in één lokaal zitten. Maar vanaf wanneer moet je een raam open zetten? Zeker in de winter wanneer het ook nog eens koud is, stelt die vraag zich.
De gemeente Melle wil de scholen op haar grondgebied ondersteunen en kocht daarom via een groepsaankoop een aantal CO2-meters aan voor de scholen op haar grondgebied. Per honderd leerlingen voorzag de gemeente een meter. Ook het Deeltijds Kunstonderwijs, dat met academie de Kunstbrug in Melle op twee locaties actief is, werd niet vergeten.
In totaal voorzag de gemeente in 34 CO2-meters gespreid over 7 scholen. In totaal kostte dit 4.000 euro. De groepsaankoop werd georganiseerd door Logo Gezond+, een organisatie die in opdracht van de Vlaamse Overheid werkt aan gezondheidsdoelstellingen.

Wat is co2

De mens ademt CO2  uit. De hoeveelheid CO2  in een lokaal  neemt toe  wanneer:

  • meer aanwezigen zijn,
  • ondermaats geventileerd of verlucht wordt,
  • mensen langer aanwezig zijn.

CO2  in de binnenlucht wordt ook  beïnvloed door  de niveaus buiten. De CO2-concentratie buiten is toegenomen in de afgelopen decennia, deels als gevolg van het gebruik van fossiele brandstoffen, en is een belangrijke factor in de klimaatverandering. De CO2-concentratie buiten bepaalt de ‘achtergrondconcentratie’, het basisniveau, in een lokaal. Een onbezet lokaal  heeft dus een hoeveelheid CO2 die gelijk is aan de CO2-concentratie van buiten. Bij gebruik van een lokaal, neemt de concentratie toe.

De gemiddelde CO2 -concentratie gemeten buiten is 455 ± 50 ppm.   Hogere CO2-concentraties in een lokaal  hangen samen met een daling in cognitieve prestaties, zoals het vermogen om zich te concentreren en moeheid. Er is onzekerheid over de vraag of deze effecten worden veroorzaakt door CO2 zelf, dan wel gerelateerd zijn aan andere chemische en biologische verontreinigende stoffen die zich parallel met CO2 ophopen.    CO2 wordt vaak gebruikt als indicator voor de binnenluchtkwaliteit en als indicator voor de mate van luchtverversing van drukbezette ruimte

Hoe meer CO2, hoe minder frisse lucht. En goede verluchting is noodzakelijk in de strijd tegen corona.