“Groot-Zottegem heeft nood aan een duidelijk ruimtelijk plan”

“Wat in Bevegem en gans Groot-Zottegem ontbreekt is een duidelijk ruimtelijk plan om meer duidelijkheid te bieden aan investeerders én om het beleid van Stad Zottegem rond ruimtelijke ordening te verduidelijken”, klinkt het bij de buurtbewoners die zich blijven verzetten tegen een nieuwbouw met appartementen in de Zottegemse wijk Bevegem.

De buurtbewoners verzamelden in een eerste protestfase goed 400 bezwaarschriften tegen de komst van een zogenaamde ‘meergezinswoning’ op de hoek van de Acacialaan met de Ooststraat in Bevegem. Samen met de rechtstreeks ingestuurde bezwaren resulteerde dit in 508 bezwaarschriften. Concreet diende de bouwheer een aanvraag in voor de sloop van de villa die er nu staat en die te vervangen door 15 appartementen, 28 parkeerplaatsen en 2 woningen. Het schepencollege van Zottegem schaarde zich achter het protest door de vergunning te weigeren. Daarbij werd vermeld dat het schepencollege “geen appartementen wil op de betrokken locatie”, maar tegelijk werd de weigering van de vergunning gemotiveerd door het “ontbreken van een archeologische nota”. Puur vormelijk en niet inhoudelijk dus en die vaststelling was voor de buurtbewoners reden genoeg om “de wenkbrauwen te fronsen” en zich af te vragen “of hierbij geen andere belangen spelen” met als resultaat dat ze een nieuw protest organiseren in de vorm van een petitie.

“Dit dossier is en blijft een precedent voor heel wat andere percelen in de groene open omgeving die Bevegem is”, klinkt het bij de buurtbewoners. “Hier is geen plaats voor appartementsgebouwen, projectontwikkelaars zien enkel de vierkante meters om appartementsblokken neer te zetten en dit laten we niet zomaar gebeuren. Bevegem moet groen en leefbaar blijven. Wat in Bevegem en gans Groot-Zottegem ontbreekt is een duidelijk ruimtelijk plan om meer duidelijkheid te bieden aan investeerders én om het beleid van Stad Zottegem rond ruimtelijke ordening te verduidelijken. Zolang het stadsbestuur hier geen werk van maakt zullen er discussies en procedureslagen blijven bestaan.”

De projectontwikkelaar lijkt er alvast niet van wakker te liggen en gaat tegen deze weigeringsbeslissing in beroep bij de provincie Oost-Vlaanderen. In Het Nieuwsblad reageerde Pascal Van de Kerckhove, gedelegeerd bestuurder van bouwpromotor Synerimmo uit Zottegem, als volgt. “Wij zijn niet over één nacht ijs gegaan. Voor de vergunningsaanvraag hebben we verschillende keren overleg gepleegd met de stedenbouwkundige dienst van de stad Zottegem om zo ons ontwerp af te stellen op de voorschriften. Die overlegrondes hebben geresulteerd in een ontwerp dat niet enkel conform is, maar mijn inziens ook mooi aansluit bij het residenti ële karakter van de buurt. Het is kleinschalig en conform. Ik zou als Zottegemnaar ook niet verantwoordelijk willen zijn voor zo’n stijlbreuk. Wij zijn als lokale en kleine bouwpromotor niet uit op winstmaximalisatie.”

Sfeerbeeld

De buurtbewoners gaan niet akkoord met het sfeerbeeld dat wordt verspreid aangaan de nieuwbouw. Zie frontfoto van dit artikel en hieronder:

“De fotosimulatie van de projectontwikkelaar is puur boerenbedrog, klinkt het in de buurt. Bedroevend staaltje trucage van nieuw project, van boven gezien, zodat het grotendeels achter de bomen verscholen zit en niet zichtbaar is. Bovendien worden bijna alle bomen op het terrein gerooid en de vijver met natuurlijke bron gedempt. Vanuit een ander perspectief zou blijken wat een mastodont dit gebouw zal worden”