KSV Sottegem en stopzetting van amateurvoetbal

Onzekere financi ële en sportieve gevolgen

Vorige vrijdag maakte het Overlegcomit é duidelijk dat er niet alleen geen versoepelingen zouden komen maar meer nog, dat de competitie zou worden stopgezet voor amateurploegen voor dit seizoen.

KSV Sottegem - Zottegem, Oost-Vlaanderen

“Goed dat we eindelijk weten waar we aan toe zijn voor dit seizoen”  vertelt Geert De Roover.

KSV Sottegem - Zottegem, Oost-Vlaanderen

KSV Sottegem komt uit in tweede provinciale B en heeft een tweede ploeg in derde provinciale. Dat zij ook een uitgebreide jeugdwerking heeft is al langer gekend. De vele successen met de jeugd zijn daar een voorbeeld van. Jongeren onder de 13 mogen nog wel voetballen,    maar de club vindt dat onverantwoord aangezien zij soms aan de basis liggen van de besmettingen met de Britse Coronavariant.

Volgens De Roover heeft dit seizoen  voor vreemde effecten gezorgd.

Niet alleen financieel, maar ook sportief is de impact  van Corona  heel bepalend. Een deel van de jeugdcompetitie moest achter gesloten deuren worden afgewerkt en dit werkte natuurlijk door op het financi ële plaatje. Jeugdtrainers werden doorbetaald maar door het gebrek aan inkomsten uit kantines werden betalingen allerhande uiteraard erg verstoord.

Meer nog, de kleedkamers moesten ook de deuren sluiten en aangezien de vaste kosten bleven oplopen werd uiteindelijk beslist om ook het jeugdvoetbal stop te zetten. Het lidgeld is steeds beperkt gebleven en volstaat niet om de kosten te dekken;

En het moet Geert van het hart : “wat betreft de jeugdploegen hebben  wij  onlangs met alle ouders  van onze jeugdspelers  gecommuniceerd  en gevraagd begrip te hebben voor deze uiterst moeilijke situatie vooral op financieel vlak.

Velen denken omdat er niet gespeeld en getraind wordt dat we dus geen uitgaven hebben.   Niets is minder waar!

De afbetalingen voor de kunstgrasvelden blijven doorlopen, de bank   houdt geen rekening met een stopzetting van het voetbal.

Electriciteits-  en waterkosten zijn  inderdaad  lager,  maar facturen moeten nog altijd betaald worden.   Van augustus tot oktober trainde iedereen, daarna enkel nog de  U13 en  jonger.   De kosten  en vergoedingen  werden allemaal correct vergoed.

Ook de facturen van  telenet en aardgas blijven binnen komen.

Tevens hebben we enkele verfraaiingswerken uitgevoerd aan de site te  Erwetegem (nieuwe kantine, nieuw dak, zitjes, nieuwe staantribune etc).

Op dit moment  steken we  de kleedkamers in het nieuw en  maken  tevens een keuken  achteraan de   kantine.

Toch zijn we als bestuur niet blind en doof voor deze situatie.   Mensen hebben niet gekregen waar ze voor betaald hebben.   Wij hebben dan ook voor volgend jaar beslist  het lidgeld fors naar  beneden te halen.    Tevens zullen we ook een  tegemoetkoming  voorzien voor onze  abonnees.

 

 

“Gelukkig nog dat de club gesteund wordt door meerdere  trouwe  sponsors en niet op één grote, zoals andere clubs uit  de streek”.

“Ook volgen wij alle offici ële regels” duwt hij het gaspedaal nog even verder in. Hopelijk volgen alle andere clubs eveneens de voorgeschreven regels om nadien sterker uit de startblokken te kunnen schieten bij de eerstvolgende aftrap.

Niettegenstaande we amper een handvol wedstrijden hebben kunnen spelen hebben we onze A kern kunnen opvullen met een paar versterkingen, waarover later zal gecommuniceerd worden.

Verder moet ook gezegd dat de huidige kern alle begrip hadden voor de moeilijke situatie en hebben ingeleverd zonder mopperen.

 

Het is duidelijk dat voor welke ploeg dan ook dergelijk scenario zich niet opnieuw mag aandienen volgend seizoen. Nu reeds zullen meerdere ploegen de deuren moeten sluiten of samengaan met andere ploegen. Dat voor veel clubs het water aan de lippen staat hoeft geen betoog.

 

“Gelukkig”, zegt Geert tenslotte breedlachend en Coronaproof, “zal KSV Sottegem overleven omdat wij een sterke organisatie zijn met schitterende medewerkers en fantastische supporters. Alleen al om hen terug te zien rond de terreinen willen we zo vlug mogelijk opnieuw opstarten in schoonheid”.