Stad koopt strook grond voor verbindingsweg Brouwerijstraat – Steenakkerweg (en Meileveld en Wurmendries)

Het is inmiddels al van 7 december 1964 geleden dat door het toenmalige college van burgemeester en schepenen van de huidige Zottegemse deelgemeente Strijpen de zgn. verkaveling ‘Brouwerijstraat’ inclusief wegeninfrastructuur goedgekeurd werd. Volgens die verkavelingsplannen was het daarbij ook de bedoeling een verbindingsweg aan te leggen tussen de Brouwerijstraat en de huidige Steenakkerweg maar omdat het hiervoor nodige perceeltje grond geen eigendom van de stad was, kwam hiervan vooralsnog (55 jaar later) niets in huis. Wel liet de stad daar enkele jaren geleden op vraag van omwonenden een voetweg aanleggen. Teneinde de oorspronkelijk voorziene verbindingsweg tussen de Brouwerijstraat en Steenakkerweg (en bij uitbreiding tussen Meileveld en Wurmendries) te kunnen realiseren, heeft de gemeenteraad — bij onthouding van de Groen-fractie — nu de aankoop van dat resterende stuk grond, met een oppervlakte van 200,90 m ², goedgekeurd. Aan de vroegere eigenaars, de families Menschaert, wordt hiervoor 3.013,50 euro betaald