Open brief aan ILvA en het stadsbestuur: kies voor de mensen (niet voor het geld)


Geraardsbergen. Luc Swartebroekx van Weerbaar Geraardsbergen schrijft een open brief naar ILvA en het stadsbestuur, waarin hij een oproep doet om in dialoog te treden met de burgers om samen op zoek te gaan naar ‘een billijke, doenbare en klantvriendelijke oplossing’. We vroegen het stadsbestuur van Geraardsbergen om een reactie. Van zodra die binnen is, geven we die mee.

Open brief aan ILvA en het stadsbestuur van Geraardsbergen: kies voor de mensen (niet voor het geld).

De problematiek van de huisvuilophaling en -verwerking treft elk gezin, elk huishouden, elke inwoner van Geraardsbergen. Het is dan ook des te onbegrijpelijk dat bij een aangelegenheid met een dergelijk verregaande impact op het dagdagelijkse leven van haast elke burger, diezelfde burger straal wordt genegeerd. En als zeker voor een stadsbestuur dat participatie zo hoog in het vaandel draagt. Meer nog, in plaats van participatie, moet de burger het dictaat ondergaan van een zuiver politiek bedrijf dat schaamteloos misbruik maakt van zijn monopolistische positie om zijn wetten en regels door te drukken.

Burgers kunnen vrij kiezen tussen een waaier van energieleveranciers, zowel voor gas als voor elektriciteit, kunnen tarieven en diensten vergelijken, hebben de keuze tussen verschillende formules en combinaties, traditionele energie of groene energie enz… Niet zo voor de afhandeling van hun huisvuil. Daarvoor worden de burgers voor een voldongen feit geplaatst: €35 voorafbetaling, verplichte container met chip, gedwongen afstand van de eigen persoonsgegevens en autoritair opgelegde tarieven.

Weerbaar Geraardsbergen is zeker en vast voorstander van gewogen diftar maar het kan anders. Sommige gemeenten stappen uit het systeem van intercommunales en richten zich naar goedkopere private huisvuilverwerkers, sommige intercommunales vragen geen enkel voorschot maar sturen driemaandelijks een factuur naar hun klanten met vermelding van het afgehandelde gewicht en de prijsberekening, sommige intercommunales laten de keuze toe tussen container en gele zakken.

Weerbaar Geraardsbergen vraagt bijgevolg aan het stadsbestuur en aan ILvA om dringend in dialoog te treden met de burgers en samen op zoek te gaan naar een billijke, doenbare en klantvriendelijke oplossing.
Stadsbestuur en ILvA: kies voor één keer voor de mensen, niet voor het geld.

Luc Swartebroeckx
Beheerder Weerbaar Geraardsbergen