Geraardsbergen test vanaf vrijdag alle lagereschoolkinderen


Geraardsbergen. Vanaf vrijdag 29 januari 2021 worden alle lagereschoolkinderen en leerkrachten in Geraardsbergen getest op corona. Mobiele testteams van het UZ Gent komen tijdens de schooluren naar de scholen om de tests ter plekke uit te voeren. Vrijdag wordt getest in 3 lagere scholen van de GO!-groep: Dender, Centrum en De Drempel. Volgende week zijn de andere lagere scholen aan de beurt.

De brede testing in de lagere scholen komt er omdat er momenteel verschillende corona-uitbraken woeden onder lagereschoolkinderen. Een aantal scholen is daardoor al moeten sluiten. In verschillende andere scholen werden kinderen, leerkrachten en/of klassen in quarantaine geplaatst. De buitenschoolse activiteiten voor kinderen jonger dan 13 jaar werden bovendien geannuleerd tot en met de krokusvakantie.

Bij kinderen kunnen besmettingen langere tijd onder de radar blijven omdat ze vaak weinig of geen symptomen vertonen. Ze besmetten echter wel anderen waarmee ze in contact komen. Om te voorkomen dat de situatie escaleert en de scholen in Geraardsbergen hierdoor volledig de deuren zouden moeten sluiten werd ervoor gekozen om een goed zicht te krijgen op het exacte aantal besmettingen met testing via de scholen.

De scholen en het CLB staan in voor een duidelijke communicatie naar de ouders toe. Momenteel is dat reeds gebeurd voor kinderen die vrijdag getest zullen worden. Voor de anderen zal dat eerstdaags gebeuren. De testing is vrijwillig. Ouders die niet willen dat hun kind getest wordt kunnen dit melden. Uiteraard hopen we dat zo veel mogelijk ouders hun kind laten testen zodat we de uitbraken onder controle krijgen en de veiligheid van iedereen zo veel mogelijk kunnen garanderen.