Haaltert versoepelt coronamaatregelen voor jongeren tot en met 18 jaar: samen buiten sporten toegelaten

De burgemeester en de gemeentelijke veiligheidscel bekeken op 3 februari de coronacijfers voor Haaltert en beslisten een versoepeling van de lokale maatregelen voor vrijetijdsactiviteiten voor jongeren tot en met 18 jaar.  

Tot hiertoe was sporten met meer dan 4 personen voor jongeren vanaf 13 jaar, niet toegelaten.

Lokaal bestuur Haaltert volgt vanaf 3 februari 2021 de versoepelingen van de federale regering, waardoor ook jongeren tot en met 18 jaar samen buiten mogen sporten.

De federale maatregelen stellen wel dat de sportbubbel uit met maximum 10 personen mag bestaan, exclusief de begeleider/trainer. Deze maatregel geldt ook voor kinderen tot en met 12 jaar. Die laatste doelgroep mag zowel binnen als buiten samen sporten in die kleine groepjes.

Bij de organisatie van de sport en andere vrijetijdsactiviteiten voor kinderen en jongeren moeten naast de federale maatregelen ook de geldende protocollen gevolgd worden.

De maatregelen voor sport- en vrijetijdsactiviteiten voor +18-jarigen zijn ongewijzigd: is enkel mogelijk outdoor en met een maximum van 4 personen, inclusief begeleider/trainer.

Deze maatregelen blijven geldig tot opheffing of wijziging en worden verder ge ëvalueerd naargelang de evolutie van de cijfers en/of wijzigingen aan federale maatregelen.

De sport en andere vrijetijdsactiviteiten voor kinderen en jongeren moeten natuurlijk rekening houden met de federale maatregelen en de geldende protocollen.

Sport- en vrijetijdsactiviteiten voor +18-jarigen  blijven nog steeds beperkt tot de bubbel van 4 personen voor buitensporten


Burgemeester Veerle Baeyens

“We zijn hoopvol als we naar de cijfers kijken en kiezen voor een verdere   versoepeling voor de sport- en vrijetijdsactiviteiten outdoor voor de kinderen tot en met 18   jaar. Met nadruk wordt gevraagd alle protocollen per activiteit na te leven, zodat we de cijfers in dalende lijn kunnen houden. We beseffen dat er nog veel beperkingen zijn, maar kijken samen met jullie mee uit naar verdere versoepelingen.”