©Sophie Richez - Politie Ninove

Dertiger aangehouden te Appelterre voor agressief gedrag

Op 14 februari 2021  om iets voor 14:00 uur ontving de lokale politie van Ninove een melding i.v.m. een voetganger die agressief was t.o.v. een bestuurder.   De  verdachte  hield  daarbij een mes in de hand.

De lokale politie van Ninove ging  snel  ter plaatse en dankzij dashcambeelden van de melder kon een man, een dertiger en niet onbekend bij de politiediensten, worden geïdentificeerd.

Al snel bleek dat de man zich  vervolgens  in zijn ouderlijke woning in Appelterre had verschanst.   Zijn ouders waren op dat ogenblik niet aanwezig in de woning.
De aanwezigheid van een mes  en het gegeven dat betrokkene geen onbekende is voor politie en justitie,  zorgden ervoor dat  alle veiligheidsmaatregelen werden genomen.

De straat werd een tijdje afgesloten voor het verkeer, alsook werd het bijzonder bijstandsteam  van PZ  Aalst opgeroepen om te interveni ëren.

Gezien de verdachte  de woning  wou  verlaten,  konden  twee  inspecteurs  van de politiezone Ninove, ook lid van het bijzondere bijstandsteam, de man kalmeren en overmeesteren.

Gedurende de interventie vertoonde de man nogal wat stemmingswisselingen en veranderde zijn attitude voortdurend van kalm naar agressief, zowel verbaal als fysiek.    De man leek ook onder invloed van verdovende middelen.   De medische diensten  van OLV Ziekenhuis van Aalst namen maatregelen om een Excited Delirium Syndroom te voorkomen.

De man bleek geseind te staan inzake ontvluchting gevangene en werd in opdracht van het parket Oost-Vlaanderen overgebracht naar de psychiatrische afdeling van de gevangenis in Brugge.   Deze overbrenging gebeurde door de medische diensten waarbij de lokale politie van Ninove de beveiliging verzekerde door inzet van 1 motard en 2 leden van het bijzondere bijstandsteam.

Er raakte niemand gewond.  De lokale politie van Ninove wenst de goede samenwerking met de medische diensten te benadrukken.