Participatiemoment over de Zwalmse kerken

 

Het lokaal bestuur van Zwalm organiseerde gisteren (woensdag 17/02/2021) zijn eerste participatiemoment over de toekomst van de twaalf kerken en één kapel op haar grondgebied.

“Eigenlijk hadden we dit in juni vorig jaar al willen doen,” licht Schepen van Erfgoed Peter Van Den Haute (N-VA) toe, “maar Corona gooide roet in het eten. Omdat we het niet meer wilden blijven uitstellen, hebben we het dus nu online gedaan. Het liefst willen we onze kerken een zinvolle invulling geven ten dienste van de bevolking. Het is dus heel belangrijk om een zo breed mogelijke inspraak te organiseren. Na overleg met het bisdom, de verenigingen, adviesraden en andere betrokken partijen was het dus nu aan de bevolking. Tot nu toe heeft iedereen heel enthousiast gereageerd op onze voorstellen dus we hopen dat ook de inwoners dit zullen doen.”

Er liggen o.a. plannen op tafel voor een theaterkerk, urnen- en bezinningskerk, een dorps- en cultuurhuis en een polyvalente gemeenschapsruimte. Ook de Kapel van Wijlegem wordt na decennia van leegstand weer in gebruik genomen voor plechtigheden in kleine kring en culturele activiteiten.

“Niet te geloven dat het vorige bestuur die parel van ons erfgoed gewoonweg wou verkopen,” zegt Van Den Haute, “al 1000 jaar is deze kapel een gebouw van en voor de gemeenschap en als het aan ons ligt, zal dat nog lang zo blijven.”

Wie er niet kon bij zijn, krijgt nog een tweede kans volgende week woensdag. Inschrijven kan via www.zwalm.be/particpatie-kerken.