Ir Frans Verlaeckt uit Zwalm   komt tot buitengewone conclusies wat betreft   nazicht elektriciteitstellers en facturen Engie

Er is de laatste tijd heel wat te doen rond de digitale meter en de belofte dat die ging blijven terugdraaien bij het bezit van zonnepanelen. Dit zei gewezen minister Bart Tommelein (Open Vld) enkele jaren terug. ZIE LINK

https://www.tommelein.com/zonnepanelen-moeten-en-zullen-rendement-behouden-met-digitale-meter/

Momenteel heeft de Vlaamse regering zich in alle bochten gewrongen en de digitale meter over de volgende verkiezingen geheveld.

Eerst was er de intentie om de uitrol van digitale meters te versnellen en ineens sinds het arrest van het Grondwettelijk Hof over de terugdraaiende meters wordt alles weer wat on hold gezet. Men kan uitstel krijgen tot na de ‘volgende verkiezingen’.

https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2021/02/14/zonnepanelen-meter/

 

Frans Verlaeckt uit Zwalm heeft nog een analoge meter en doet volgende vaststellingen op zijn factuur. We vroegen vervolgens een reactie bij Engie om te weten hoe de vork aan de steel zit.

Frans Verlaeckt :”De factuur lijkt op een rebus.”    

We gingen afgelopen week op bezoek bij een bezitter van zonnepanelen   ( Ir Verlaeckt in Zwalm) en die doet volgende vaststellingen over de huidige facturen die worden opgesteld.

Frans Verlaeckt: “Dat de elektriciteitsfacturen veel weg hebben van een rebus is genoegzaam bekend. Toch heb ik mij gewaagd aan het doorgronden van de diepste mysteries van deze gedrochten.

Ik bracht op een rekenblad alle berekeningen samen tot het resultaat overeenkwam met het gefactureerde bedrag. Ik deed dit voor de facturen van 2014 tot 2020.

Toen ik alles op een overzichtstabel samen bracht deed ik een onthutsende vaststelling. Jaarlijks word ik uitgenodigd om op een bepaalde datum de tellerstanden door te geven. Ik doe dat

nauwgezet en in alle eerlijkheid. Zij moeten dienen om mijn factuur op te stellen. Groot was echter mijn verbazing toen ik het volgende moest vaststellen:

Wanneer, door toedoen van mijn zonnepanelen, mijn teller terugdraait, is de meterstand dus lager dan die van het begin van de periode. Op de factuur van dat jaar wordt het verbruik als 0 kWh

genoteerd. De geproduceerde groene energie, die tegen de volle prijs wordt doorverkocht aan mijn geburen die geen zonnepanelen hebben, wordt dus niet in rekening gebracht en gratis afgestaan.

Het volgende jaar (zie o.a.2015 ) wordt als basis van de berekening deze lagere eindtellerstand als begintellerstand genomen om het verbruik te berekenen. Dat wil zeggen dat het verbruik tussen de

begintellerstand van de vorige periode en de begintellerstand van deze periode twee maal aangerekend wordt. Dat wil dus zeggen dat de gratis afgestane energie van vorige periode op de  volgende factuur tegen de volle pot wordt aangerekend! In de volksmond wordt deze zwendel “met dubbel krijt schrijven” genoemd.

Veel eerlijker zou zijn dat er op de tellerstand een test gedaan wordt. Als de eindteller van de facturatieperiode kleiner is dan de beginteller wordt de waarde van de beginteller genomen. Het

verbruik blijft nul en het gefactureerde bedrag voor de lopende periode blijft gelijk. Voor de volgende periode, waarbij de teller wel een verbruik heeft geregistreerd, wordt dan de juiste hoeveelheid  gefactureerd.

Ik concludeer dat het  te veel gefactureerde bedrag tussen 2015 en 2020 gelijk is aan  125.36 €

Hoe kan ik deze diefstal verhalen?”

 

We vroegen om een reactie bij Engie

Hellen Smeets van Engie: “Dit is een algemeen geldend principe dat als volgt op de website van de VREG * staat uitgelegd:

 

De klassieke, analoge meter in Vlaanderen kan de elektriciteit die u afneemt van het net en de elektriciteit die u op het net plaatst niet apart registreren. Wanneer u een kWh elektriciteit injecteert, draait de meter terug en wordt een kWh elektriciteit die u op een ander moment van het net haalt gecompenseerd. Dat noemen we de ‘terugdraaiende teller’. De meterstand die Fluvius jaarlijks uitleest, komt hierdoor overeen met uw werkelijk afgenomen elektriciteit in de voorbije periode min de door u op het net geïnjecteerde elektriciteit. Wanneer bij de meteropname blijkt dat u in het afgelopen jaar meer elektriciteit hebt geïnjecteerd dan afgenomen, wordt uw gecompenseerde afname afgerond op 0 kWh.

Dit heeft een impact op uw elektriciteitsfactuur. De verschillende factuurcomponenten (energiekost, nettarieven, kWh-gebaseerde heffingen en btw) worden aangerekend op basis van deze beperktere, gecompenseerde afname. Daarnaast betaalt u ook het prosumententarief, als onderdeel van de component distributienettarieven.

Dit principe is dus geen beslissing van de energieleverancier. De distributienetbeheerder stuurt ons de gegevens van de klant door, die wij vervolgens factureren zoals voorzien in de markt.

Voor meer informatie kan u misschien terecht bij de distributienetbeheerder of de VREG.”

Vraag is of het in dit geval niet interessant is om een digitale meter te hebben?

*VREG: De Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt is een [autonome dienst met rechtspersoonlijkheid], die onder toezicht staat van het [Vlaams Parlement] dat instaat voor de regulering, controle en bevordering van de transparantie van de elektriciteits- en aardgasmarkt in het Vlaams Gewest.