“Beste Rony, we geven niet op. Beloof ons dat ook jij dat niet zal doen.”

Het Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen richt een open brief aan Rony naar aanleiding van de Pano reportage die afgelopen woensdag 17 februari te zien was op één. Daarin stelde het reportagemagazine van VRT NWS het tekort aan betaalbare en kwalitatieve woningen aan de kaak. In afwachting van een sociale woning moeten heel wat mensen zich beredderen op de private huurmarkt. Met hun budget is het vaak kiezen tussen een slechte of een te dure woning. Een jaar lang volgde Pano o.a. Rony, wiens leefomstandigheden ronduit slecht zijn. Zijn situatie is schrijnend en dat raakt ons bijzonder hard. Des te meer omdat Rony op de wachtlijst staat voor een sociale huurwoning bij het Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen.

“Beste Rony,

Moet jij zo leven? Het antwoord is ‘neen’.

Jouw situatie raakt ons bijzonder hard en werd op een pijnlijke manier in beeld gebracht in de Pano reportage. Pijnlijk, want dat is het ook. We willen jou zo ontzettend graag uit deze situatie helpen en je een betaalbare en kwalitatieve woning kunnen bieden. Alleen aan dat laatste ontbreekt het ons. Je staat al enkele jaren op onze wachtlijst, vandaag op plaats 73 op basis van jouw woonnood. Met jou staan er 3.406 gezinnen op onze wachtlijst die in hoge woonnood verkeren. We staan met het Sociaal Verhuurkantoor in de frontlinie van de wooncrisis. Het frustreert ons dat we jou en alle andere gezinnen niet sneller en beter kunnen helpen. Iedereen heeft recht om betaalbaar en kwalitatief te wonen. We gaan met alle SVK-medewerkers dagelijks tot het uiterste voor alle kandidaat-huurders. We zetten de sluipende moedeloosheid om in nog meer engagement om meer eigenaar-verhuurders te overtuigen om hun woning, appartement of studio maatschappelijk verantwoord te verhuren via het Sociaal Verhuurkantoor. Dat zijn we aan onszelf, de welzijnspartners maar in de eerste plaats aan jou verschuldigd.    

Elke woning telt

Hoe meer eigenaars hun woning verhuren via het Sociaal Verhuurkantoor, hoe meer mensen wij kunnen helpen. Elke woning telt dus, maar vooral elk mens telt. Het Sociaal Verhuurkantoor beschikt in de regio van Zuid-Oost-Vlaanderen over bijna 700 woningen, maar zoekt nog meer dan 3.000 woningen om alle mensen in de regio te kunnen helpen. Laten we het recht op wonen samen realiseren, in het bijzonder voor mensen met de hoogste woonnood. Rony, sta ons toe om jouw situatie aan te grijpen om een warme oproep te doen aan eigenaars van huurwoningen om deze te verhuren via het Sociaal Verhuurkantoor.

Aan alle eigenaars van huurwoningen in Zuid-Oost-Vlaanderen: via het Sociaal Verhuurkantoor kan u aan een marktconforme huurprijs ‘gerust’ en maatschappelijk verantwoord verhuren. Meer infomatie via www.svkzovl.be, www.vmsw.be/sociaalverhuurkantoor en www.huurpunt.be. Contact met ons opnemen kan via info@verhuurgerust.be of 053 39 40 70.

Belofte maakt schuld

Rony, we beloven dat we niet zullen stoppen alvorens we jou en alle andere mensen op de wachtlijst aan een betaalbare en kwalitatieve woning hebben geholpen. Belofte maakt schuld. Dit mogen dan ook geen loze woorden zijn. Aan volgende passage heb je in jouw situatie wellicht weinig boodschap, maar aan iedereen die het horen wil en aan iedereen die dit mee kan bewerkstelligen:

In een breder kader trekken we al anderhalf jaar aan de kar om een slagkrachtige woonmaatschappij op te richten in Zuid-Oost-Vlaanderen die nog meer mensen kan helpen. Ook hier ondervinden we moeilijkheden maar blijven we ons als organisatie positief opstellen om, in samenwerking met de lokale besturen, de andere woonactoren in de regio en los van persoonlijke belangen, onze werking versterkt te zien in een sterkere omkadering.

 

Rony, we stoppen niet. We doen dit voor jou. We geven niet op. Beloof ons dat ook jij dat niet zal doen.”

 

Sociaal Verhuurkantoor Zuid-Oost-Vlaanderen