Lokaal bestuur Haaltert zet camera’s in tegen sluikstort en vandalisme

Lokaal bestuur Haaltert kocht enkele vaste, mobiele camera’s aan voor de strijd tegen sluikstorten en vandalisme. We stellen vast dat dit  een probleem blijft  en een doorn in het oog van veel  Haaltenaren.

“Na heel wat sensibilisering via allerlei kanalen, kunnen we nu ook sanctionerend werken en boetes uitdelen aan de daders. Door de pakkans te vergroten willen we ook een gedragswijziging stimuleren.”

Burgemeester Veerle Baeyens: “Bewust inzetten op handhaving is een prioritaire doelstelling in ons meerjarenplan. Mobiele camera’s worden hierbij ingezet. We hopen in eerste instantie op een ontradend effect.”

De camera’s worden opgehangen op gekende probleemzones in Haaltert en worden regelmatig verplaatst. De locaties worden bewust niet bekendgemaakt.

Wie betrapt wordt op sluikstorten, krijgt een GAS-boete.

Een sluikstort kan je zelf ook melden via www.haaltert.be/melding-doen.