Zottegemse stadionproject krijgt vorm: Gymhal, bowling en atletiekpiste als blikvangers

Ruim een jaar na de lancering van het project, worden de contouren van de vernieuwde stadionsite in Zottegem stilaan zichtbaar. Schepen van sport Brecht Cassiman zocht en vond in tijden van corona enthousiaste ondernemers en lokale sportclubs die het verouderd sportstadion een moderne aanblik willen geven. “Het wordt een site die sport ademt: een paradijs voor liefhebbers van skaten, bowling, gymnastiek, padel en atletiek,” klinkt het veelbelovend.

– Perstekst –  

Wat doe je als je een verouderd sportstadion een nieuw leven wil geven, maar je tegen de limieten van de eigen stadskas aanloopt? Die vraag stelde schepen van sport Brecht Cassiman zich eind 2019 bij de voorstelling van het ‘stadionproject’ in Zottegem. Het antwoord lag in een gedurfd samenwerkingsverband met sportclubs en ondernemers. Een jaar later kan het stadsbestuur rekenen op het engagement van drie lokale sportclubs en twee ondernemers om samen met de stad een uniek project te realiseren. “We hebben een jaar lang keihard gewerkt, maar de eerste studieresultaten mogen er zijn: dankzij het enthousiasme van alle betrokken partijen tillen we de Zottegemse sportinfrastructuur binnenkort naar een hoger niveau. Bovendien gaan we de verloedering van een verouderde site tegen: twee vliegen in één klap,” vindt Cassiman.

Partnerships

Drie sportclubs waagden de sprong in het onbekende: Turnkring EWB (Eikels Worden Bomen) – de oudste sportclub van de Egmontstad — voegt een eigen inbreng van 200.000 euro toe aan de budgetten van de stad om een gymhal van 850 m ² te kunnen realiseren. Zottegem Atletiek kan als orgelpunt van hun gouden jubileum, de komst van een tartan atletiekpiste aankondigen: de vereniging deelt voor 100.000 euro in de totale investeringskost. Ook Tennis- en Padelclub Zottegem roert zich in het project: zo wordt de tennissite verder gemoderniseerd en verdubbelt drijvende kracht David Van Der Meulen de padelcapaciteit van drie naar zes courts. Alle sporters kunnen zich bovendien laten begeleiden door de personal coaches, artsen en kinesisten van de sportmedische praktijk rond Zottegemnaar Tim Wattez, die in het project zijn vaste stek krijgt. Last but not least maakt Bowling Stones zijn entree in Zottegem, met een combinatie van achttien bowlingbanen, horeca en een extra recreatiezone gericht op de jeugd. “Die jeugd zal via de jeugdraad overigens nauw betrokken worden in de uitrol van het nieuwe skatepark, dat ergens tussen het kunstgrasveld en het Hemelrijk moet komen.

Kruisbestuiving

De tribune — waar ooit duizenden voetballiefhebbers zich verdrongen om KSV Sottegem aan te moedigen — gaat tegen de sloophamer. “Jammer voor de nostalgici, maar de openheid die de site daardoor zal uistralen, zal verademend zijn: zien sporten doet sporten. Het is die kruisbestuiving van

verschillende sporttakken waar we in willen investeren in het stadionproject,” vult burgemeester Jenne De Potter aan. “De tribune wordt pas in een tweede fase afgebroken, zo dicht mogelijk tegen de start van de bouwwerkzaamheden.” Het stadsbestuur houdt intussen rekening met een budget van 2,5 miljoen euro voor de eigen investeringen. “Maar door het bovenlokaal karakter van het totaalproject, komen we in aanmerking voor een heel mooi subsidiebedrag vanuit de Sport Vlaanderen,” voegt schepen Cassiman daar nog aan toe.

Constructief buurtoverleg

De voorbije maand stelde het stadsbestuur het project al voor aan de dichtste omwonenden. “Het project an sich wordt door de buurtbewoners overwegend positief onthaald, maar de mobiliteit van en naar de nieuwe site, gekoppeld aan de vrees voor extra parkeerdruk in Bevegem, blijken de grootste bezorgdheden,” vult schepen en Bevegemnaar Evelien De Both aan. “Uit de overlegmomenten kwamen heel waardevolle suggesties, die nu aan de architect bezorgd worden richting finaal ontwerp, waarin we ook de verkeersraad nauw zullen betrekken. Een leefbare balans tussen recreatie en wonen in Bevegem blijft voor ons het uitgangspunt,” benadrukt De Both.

Het stadsbestuur en de verschillende partners hopen einde 2022 de schop in de grond te steken.