Printscreen VRT nws

Prikje voor de kleine Pia.

Hoe zou het nog zijn met de kleine Pia? Weet je nog? Zo’n anderhalf jaar geleden? De kleine Pia was ziek. En enkel door vereende krachten en solidariteit konden we er voor zorgen dat het zieke ukje het zou overleven. Enkel door samenwerking en eendracht verzamelden we in recordtijd twee miljoen euro…voor een spuitje.

Printscreen VRT nws

Een nooit geziene opstoot van menslievendheid die de internationale pers haalde. En iedereen deelde met fierheid het bewijs van overschrijving via klik op iPhone. Wie het niet deed werd afgeschilderd als onmens en zou de dood van “de kleine Pia” op het geweten hebben. Wie niet stortte had geen hart. Wie niet deelde was gevoelloos.

Vandaag wordt ons gevraagd zelf een prikje te laten zetten. Gratis. Niet voor één kindje, maar voor àlle kindjes die tot de risicogroepen behoren. Voor onze ouders en grootouders. Voor de mensen in de zorg die nu al een jaar hun kloten afdraaien. Voor de mensen in het onderwijs. Voor heropening van horeca en cultuur. Voor kussen en knuffelen buiten de bubbel,… En blijkbaar lukt dat niet.

De goedheid van de mensen hangt namelijk af van het gebruiksgemak. Als we een kind, en bij uitbreiding de wereld, kunnen redden via een simpele klik op onze smartphone lukt dat nog net. Uit de zetel komen en een prik laten zetten is net iets moeilijker. Filantropie voor tamzakken en zetel ridders anno 2021.

Blijkbaar zijn we in staat €2 te storten voor een kindje op een foto, maar niet in staat ons in de arm te laten prikken voor onze buurkinderen en grootouders,… omdat het onveilig zou zijn. Omdat we niet slaafs de massa willen volgen. Trek de lade van je keukenkast of je huisapotheek eens open en laat me weten welke pillen en supplementen je dagelijks slaafs slikt. En laat me weten hoe onveilig of verslavend die wel niet zijn.  

Ik was niet van plan me in het “grote” vaccinatie debat te mengen. Ik ben geen opiniemaker. En als ik dat dan toch zou zijn, hoop ik uit de grond van mijn hart dat jullie mijn schrijfsels met de nodige korrels zout weten te genieten. Mijn mening doet er niet echt toe.

Ikzelf laat de prik zetten en ik zal trouwens niet reageren indien iemand me van mening zou willen doen veranderen. Ik heb betere dingen te doen. Mijn tomaten dienen dringend gestekt. En ik moet mijn kussen oefenen. Voor als het weer mag. Voorlopig nog op mijn arm.

 

Kusjes

Eric