‘Bring Your Own Device’-project van start bij Richtpunt Zottegem

De leerlingen van het eerste jaar in de A-stroom van Richtpunt campus Zottegem hebben een laptop in bruikleen gekregen tot 30 juni. Het maakt deel uit van het proefproject Bring Your Own Device (BYOD) dat in alle Richtpunten van het provinciaal onderwijs van start is gegaan.

Onder impuls van gedeputeerde voor onderwijs, Kurt Moens, maakte het provinciebestuur hiervoor 250.000 EUR vrij om toestellen aan te kopen. De provincie zet hierdoor blijvend in op innovatie, kwaliteit en duurzaamheid in het onderwijs.

Dit project speelt in op de bredere digitaliseringsgolf in het secundair onderwijs op Vlaams niveau. Deze toestellen worden stelselmatig in het lesgebeuren geïntegreerd, zodat op termijn een groot aantal papieren leer- en werkboeken kunnen vervangen worden.