De zorg: niet voor watjes!

Het personeelstekort in de zorgsector bijt door de coronacrisis harder dan ooit.

Vrijdag 5/3 voerde Vrouw & Maatschappij – CD&V politica actie rond meer mannen in de zorg.

De VDAB heeft net haar knelpuntberoepenlijst 2021 gepubliceerd en daarin staat verpleegkundige op nummer één. Vorig jaar waren er meer dan 8000 zorgvacatures in Vlaanderen… Hoe rijden we dat gat dicht?  Als je weet dat de zorgsector een bij uitstek vrouwelijk terrein is, ligt één oplossing voor de hand: laat meer mannen de zorg instromen.

Het potentieel is er:

  •  14%  van de verpleegkundigen zijn man
  •  7%  van de zorgkundigen zijn man.
  •  In het academiejaar 2020-2021 zijn  16,2%  van de studenten van de professionele bachelor verpleegkunde mannen in Vlaanderen. In het academiejaar 2010-2011 was dat nog 19%.
  •  In de HBO5-opleiding verpleegkunde zitten  13 %  mannelijke studenten (2019-2020).
  •  In de zorgrichtingen van het BSO waren in 2019  11%  van de afgestudeerden jongens.

Het is hoog tijd dat we de zorgrichtingen in het onderwijs gaan promoten, naar analogie met het STEM-actieplan. Benadruk de grote variatie aan gevraagde competenties om jongens te stimuleren om   actief voor een zorgrichting en -beroep te durven kiezen.”

“Maak eindelijk werk van de  betaalde stage  in het laatste jaar verpleegkunde, zoals afgesproken in het Vlaamse Regeerakkoord 2019-2024. De financi ële kost van de stage mag nooit een drempel zijn om de opleiding aan te vatten.”