Bpost opent nieuw postkantoor met geldautomaat in Lierde.

Gemeente Lierde en Bpost slaan de handen in elkaar voor de bouw van een nieuw Bpostkantoor in het gemeentehuis.

Na maanden onderhandelen, werd er een akkoord bereikt tussen Bpost en de gemeente Lierde over de uitbouw van een nieuw en modern Bpostkantoor in het gemeentehuis.   Dit kantoor zal niet enkel dienst doen als Bpostkantoor maar zal ook een dropbox en een bankautomaat bevatten. Het huidige Bpostkantoor   naast de spoorweg zal dus mettertijd gesloten worden.
Bpost voorziet voor dit nieuwe kantoor een   forse investering van +/- 150.000,00 euro. Gemeente Lierde stelt de infrastructuur ter beschikking en vraagt een vergoeding voor het gebruik van de nutsvoorzieningen. Aangezien het postkantoor op de benedenverdieping naast het politiekantoor gevestigd zal zijn, zal de gemeente vooral investeringen doen op vlak van veiligheid.
“Dit goede nieuws biedt heel wat voordelen voor de inwoners van Lierde,”  zegt burgemeester Jurgen Soetens, “iedereen zal blijvend beroep kunnen doen op een nieuw en modern Bpost-kantoor in de buurt en er komt opnieuw een geldautomaat in onze gemeente”. Ronny Vanderstricht, clustermanager regio Oudenaarde van Bpost bevestigt dat zij tevreden zijn dat het postkantoor van Lierde in een nieuw jasje gestoken wordt en op een centrale plaats in de gemeente gevestigd zal zijn.
De streefdatum voor opening van het nieuwe postkantoor is halverwege september 2021.

Ronny Vanderstricht (clustermanager regio Oudenaarde Bpost) en burgemeester Jurgen Soetens.    foto: Dienst Communicatie Lierde.