Zottegem: uit de paperassen van ’t stad

  • Op vraag van de verantwoordelijke van het vaccinatiecentrum (in de fuifzaal) heeft het college van burgemeester en schepenen beslist om op de parking Bevegemse Vijvers tijdelijk tien extra parkeerplaatsen voor personen met een handicap te voorzien. Ze zijn voorbehouden, gesignaleerd door middel van de nodige verkeersborden, bovenaan de middelste van de drie parkeerstroken dicht(st)bij de toegang naar het vaccinatiecentrum. Deze regeling geldt tot en met 31 december.

  • Vorige keer kon u in deze rubriek ‘Uit de paperassen van ’t stad’ lezen dat er jaarlijks een budget voorzien wordt voor het herstellen van gemeentewegen en dat er ditmaal ruim 76.000 euro is opzijgelegd om op verschillende plaatsen gebroken betonvakken te vernieuwen. Daarnaast is er ook bijna 70.000 euro voor het herstellen van (delen van) enkele asfaltwegen voorzien. De uitvoering hiervan is toegewezen aan de nv Robays uit Zulte. Deze investering staat los van de heraanleg van het wegdek (+ nieuwe fundering) die momenteel aan de gang is in de Noordstraat. Hieraan hangt een apart prijskaartje van 87.685 euro.

 

  • Zoals eveneens het geval is voor de ramen van enkele gebouwen van de stad en het AGB en OCMW, wordt ook voor het periodieke poetsen van de glazen koepel aan de Egmontcrypte op de Markt beroep gedaan op een externe firma. Hiervoor is (opnieuw) een driejarig contract afgesloten met het plaatselijke schoonmaakbedrijf Sipur dat dit onderhoud, maandelijks zowel binnen- als buitenkant, tot eind 2023 mag uitvoeren tegen de prijs van 750 euro op jaarbasis of 62,50 euro per poetsbeurt.

 

  • Naar aanleiding van onze berichtgeving over de werken aan de inkomzone van het Domein Breivelde liet schepen Leen Goossens weten dat er ook geïnvesteerd wordt in het park zelf waar “enkele brugjes werden vernieuwd”. We kunnen daaraan toevoegen dat het hier gaat om de realisatie van wat NUUS reeds in april van vorig jaar aankondigde toen het stadsbestuur aan de firma Albecon uit Deerlijk opdracht gaf voor het vervangen van twee houten door twee nieuwe bruggetjes in cortenstaal (gecombineerd met plaatstaal) wat moet zorgen voor een modernere look en mooiere integratie in de parkomgeving. Kostprijs: zo’n 35.000 euro.