Lokaal bestuur Merelbeke en VSV starten campagne rond veilig fietsen

Lokaal bestuur Merelbeke en de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) starten vandaag met een campagne rond veilig fietsen. Op verschillende plekken in Merelbeke duiken campagneborden op die fietsers en automobilisten oproepen om meer aandacht te hebben voor elkaar en zo te zorgen voor veiliger verkeer. Het lokale initiatief kadert in een gezamenlijke campagne waarbij de VSV en 188 Vlaamse steden en gemeenten de handen in elkaar slaan voor fietsveiligheid.

12 campagneborden staan op zorgvuldig gekozen locaties verspreid over Merelbeke. Met een vriendelijke en positieve “bedankt-knipoog” vragen ze aandacht voor specifieke situaties die gevaarlijk kunnen zijn voor fietsers. Daarbij kan het gaan over automobilisten die op het fietspad staan, afslaan zonder op de fietsers te letten of te weinig zijdelingse afstand houden bij het voorbijrijden van fietsers, maar evengoed over fietsers die in het donker zonder verlichting rijden, de voorrangsregels niet naleven of hun snelheid niet aanpassen in de buurt van fietsende kinderen of senioren.

“Er wordt heel wat afgefietst in onze gemeente. Zeker het voorbije jaar. Vanuit ons lokaal bestuur leveren we daarom heel wat inspanningen om de infrastructuur in onze fietsgemeente veiliger te maken. Maar de grootste impact heeft de weggebruiker nog steeds zelf.    Door extra aandacht te hebben voor elkaar, maakt één ieder mee het verschil. Alleen samen verhogen we zo de fietsveiligheid “ zegt Luc Van Huffel, schepen van Mobiliteit.

Volgens onderzoek van de VSV verklaart 77% van de Vlaamse fietsers dat ze recent in gevaar kwamen door onveilig gedrag van automobilisten. Omgekeerd geeft 66% van de autobestuurders aan dat fietsers zichzelf in gevaar brachten door risicovol gedrag (zie infografiek). Opvallend: hoe vaker de ene groep een bepaald risicogedrag rapporteert, hoe minder vaak de tegenpartij toegeeft zich onveilig te gedragen. Zo verklaart 45% van de in gevaar gebrachte fietsers dat dat gebeurde door een automobilist die op het fietspad stond, terwijl slechts 4% van de automobilisten toegeeft wel eens op het fietspad te staan. Omgekeerd zegt 44% van de autobestuurders dat ze in het donker werden verrast door een fietser zonder fietsverlichting, terwijl slechts 9% van de fietsers toegeeft wel eens zonder verlichting te rijden.

Fietsers en automobilisten beseffen dus niet altijd dat ze iets doen wat gevaarlijk is. Deze campagne vraagt daarom om meer oog te hebben voor elkaar.