Raad van State legt bom onder geplande woontoren met negen bouwlagen

RUP Reepstraat wordt vernietigd


Geraardsbergen. De Raad van state heeft het ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) Reepstraat vernietigd. Het plan moest aan de bouwontwikkelaars de toelating geven om op het terrein tussen de spoorweg en de Molenbeek, aan de vooruitzichtstraat, hoogbouw tot negen bouwlagen te realiseren. Volgens Stephan Bourlau (Het Alternatief) moet er inspraak komen van de omwonenden wat betreft de ontwikkeling van de site. Emma Van der Maelen (Vooruit) onderstreept dat de leegstand en de verwaarloosde gebouwen prioritair moeten worden aangepakt. Zowel Bourlau als Van der Maelen vinden het ongepast dat de belastingbetaler moet opdraaien voor de kosten (€41.600) van het RUP, terwijl de projectontwikkelaar met de winsten gaat lopen.

De Raad van State heeft het ruimtelijk uitvoeringsplan Reepstraat vernietigd. Het plan moest aan de bouwontwikkelaars de toelating geven om op het terrein van de voormalige bouwonderneming Vanderstockt — tussen de spoorweg en de Molenbeek, aan de vooruitzichtstraat — hoogbouw tot negen bouwlagen te realiseren. Enkele omwonenden verzetten zich tegen de plannen en organiseerden een petitie die resulteerde in meer dan 400 handtekeningen. Toen bleek dat het stadsbestuur zijn plannen toch wilde doorduwen, werd de Raad van State ingeschakeld.

Raad van State
De Raad van State stelt in de eerste plaats dat de inplanting van een appartementshoogbouw tot 9 bouwlagen zeer sterk afwijkt van de bebouwing in de bestaande omgeving, waar een maximum geldt van 3 bouwlagen met een dakverdieping.

Verder stelt de Raad van State nog dat er geen deugdelijk onderzoek is gedaan naar de milieueffecten. Zo zijn de verkeerseffecten onzorgvuldig onderzocht. Het is onverantwoord dat een hoogbouw — gelegen in het centrum van de stad — voornamelijk via de Oudenaardsestraat moet worden ontsloten, terwijl die nu reeds dichtslibt door het vele verkeer.

De waterproblematiek rond de Molenbeek werd verder door het bijzonder adviesorgaan en rechtscollege niet meer onderzocht. De voorgenoemde onwettigheden waren voldoende om te besluiten dat het ‘RUP Reepstraat’ diende vernietigd te worden. Hierdoor komt een einde aan het geplande hoogbouwproject dat de hoeksteen vormde van de visie van het stadsbestuur op de ontwikkeling van de ganse stationsomgeving.

‘De arrogantie van het stadsbestuur’
Volgens Stephan Bourlau (Het Alternatief) is er in het verleden over de ontwikkeling van de site niet ernstig nagedacht. ‘Er moet inspraak komen van de inwoners van deze stad en vooral van de omwonenden. Het stadsbestuur betaalt nu de prijs voor de arrogantie waarmee ze het project door de strot van de inwoners wou duwen en de vele bezwaren van de omwonenden naast zich neerlegde’, laat Bourlau weten.

Vooruit Geraardsbergen is zeker voorstander van meer kwalitatieve woningen in Geraardsbergen. ‘Toch hebben we steeds bedenkingen gemaakt bij het project. Vooruit Geraardsbergen kon de bouw van de woontoren niet goedkeuren. Het stadsbestuur moet prioriteit geven aan de opwaardering van het woonbestand van de Oudenbergstad’, geeft Emma Van der Maelen (Vooruit) nog mee.

Zowel Stephan Bourlau als Emma Van der Maelen vinden het ongepast dat de belastingbetaler moet opdraaien voor de ontwikkelingskosten van het RUP, terwijl de projectontwikkelaar met de winsten gaat lopen. ‘De rekening van de ontwikkelingskosten — €41.600 — en de advocaatkosten mogen gerust aan de projectontwikkelaar worden gefactureerd’, besluit Stephan Bourlau.

Julien Borremans