Voor wie zijn de vaccinatieoverschotten? Eerst een prioriteitenlijstje afwerken…


Geraardsbergen. Voor wie zin de vaccinatieoverschotten als de 65+’ers in het vaccinatiecentrum niet komen opdagen voor hun prikje? Burgemeester Guido De Padt (Open Vld) beantwoordt deze vraag omstandig op zijn Facebookpagina.

‘Het algemene principe is en blijft dat het vaccinatiecentrum in de eerste plaats en zoveel mogelijk moet proberen om vrijgekomen plaatsen in te vullen met 65+’ers. Indien er uitgenodigde 65+ ‘ers niet komen opdagen en er dus vaccins over zijn, dan kiest men uit een eerste reservelijst van snel oproepbare mensen uit de doelgroep van 65+’ers. Deze reservelijst kan men ook aanvullen met de partner of mantelzorger (indien 65+) van een persoon die werd uitgenodigd en die de persoon zal vergezellen naar het vaccinatiecentrum.’

Slaagt men er echt niet in 65+’ers te mobiliseren, dan kan men terugvallen op mensen die snel oproepbaar zijn van een tweede reservelijst. Deze reservelijst bevat beroepsgroepen met een hoger besmettingsrisico waarmee men kan afspreken om zo snel mogelijk naar het vaccinatiecentrum te komen. ‘Het gaat hier over mensen van de politie, kleuterleiders en personen werkzaam in de kinderopvang.’ Pas als dit lijstje van prioriteiten is afgewerkt, kan men hoogst uitzonderlijk overwegen om mensen uit andere doelgroepen te vaccineren, om er zo voor te zorgen dat er geen vaccinaties verloren gaan.

Julien Borremans