Visietekst “Hoe ondernemen tijdens/na corona” goedgekeurd

De economische gevolgen van de coronacrisis zijn ongezien. De maatregelen om de verspreiding van het virus in te dijken stellen elke sector voor enorme uitdagingen. Het lokaal bestuur Merelbeke wou dan ook bijsturen en keurde op 23 maart de visietekst “Hoe ondernemen tijdens/na corona?” met bijbehorende acties goed.

De visietekst kadert binnen het strategisch Commercieel Plan. Dit beleidsdocument werd in oktober 2015 opgesteld en biedt inzicht in de situatie en evolutie binnen de lokale economie. Het is dan ook een belangrijk hulpmiddel in het vormgeven van het lokaal detailhandel- en horecabeleid.

Met deze aanvullende visietekst maakte het lokaal bestuur een bijgewerkt plan op met concrete acties om de lokale economie te ondersteunen waar mogelijk.

Om tot een weerbaar, welvarend en wervend lokaal economisch klimaat in Merelbeke te komen focust de visietekst op vier pijlers. Per pijler worden dan ook een aantal acties voorzien.

  1. Digitaal (acties: digitale wegwijzer, shoppingmerelbeke.be, digitale ondersteuning)
  2. Duurzaam (acties: The circular kickstart, duurzame initiatieven)
  3. Lerend (acties: digitale en laagdrempelige opleidingen)
  4. Ondernemersklimaat (acties: starterspakket, cadeaubon, pop-up’s en leegstand)

Schepen van lokale economie Tim De Keukelaere:

“Door de coronacrisis was het noodzakelijk om op korte termijn onze visie bij te stellen aan de hedendaagse tendensen. We moeten dit momentum dan ook aangrijpen om zuurstof te cre ëren voor een toekomstbestendige economie.”