Afschaffing adviesraad ‘Oosterzele Onderneemt’ zet kwaad bloed bij oppositie

Elf raadsleden trekken rouwband aan

Tijdens de digitale gemeenteraad trokken de gemeenteraadsleden van Open Vld plus en Groen een rouwband aan. Ze protesteren tegen de aanpassing van het huishoudelijk reglement én de afschaffing van de adviesraad ‘Oosterzele Onderneemt’. ‘De democratie in Oosterzele komt ernstig onder druk te staan’, klinkt het bij de oppositie. Na het aangekondigd protest werd de aanpassing van het huishoudelijk reglement verdaagd. Met 12 stemmen voor en 11 tegen werd het voorstel van schepen Orville Cottenie om de gemeentelijke adviesraad ‘Oosterzele Onderneemt’ op te heffen goedgekeurd.   (Reporter 17, foto’s Danny De Lobelle
‘Onder het mom van een vlotter verloop van (digitale) vergaderingen wil men nu  eenzijdig  het huishoudelijk reglement voor de raadszittingen aanpassen, waardoor  gemeenteraadsleden voortaan pas na 30 dagen (schriftelijk) antwoord zullen krijgen op vragen  die worden ingediend voor de gemeenteraad. Korte mondelinge vragen zouden (gezamenlijk voor alle gemeenteraadsleden)  maximaal 30 minuten  mogen duren. Bovendien wil men onderwerpen die via vraagstelling aan bod komen  uitsluiten van debat. Dat is zo veel als zeggen “laat ons maar doen”. Het schepencollege kan op die manier de hele agenda van de gemeenteraad domineren en debatten over eventuele tekortkomingen vermijden, klinkt het eensgezind bij Filip Michiels (Open Vld plus) en Jeroen Logghe (Groen). ‘Dat men initiatieven neemt om de raadszittingen vlotter te laten verlopen, is lovenswaardig. Maar men moet even kijken wat men wil aanpakken’. Dat men de adviesraad ‘Oosterzele Onderneemt’ direct wil ontbinden is een slag in het gezicht van de vele inwoners/ondernemers die zich vrijwillig en kosteloos hebben ingezet voor Oosterzele Onderneemt, door bijvoorbeeld het gemeentebestuur te helpen bij het verzamelen van info en contactgegevens tijdens en voor de coronacrisis.
Standpunt schepen Orville Cottenie
Schepen Orville Cottenie verwijst naar de komst van een ambtenaar Lokale Economie. Vanaf 1 september 2020 heeft de gemeente nu ook een dienst Lokale Economie (LE). De ambtenaar vormt het directe aanspreekpunt voor alle zelfstandigen en ondernemers in de gemeente en staat in voor eerstelijnsdienstverlening. ‘We kiezen voor vernieuwing en dialoog met alle ondernemers en zelfstandigen binnen de gemeente. Met de vzw Ondernemers Oosterzele die een deel van de lokale ondernemers vertegenwoordigt, wil de gemeente in de toekomst graag blijven samenwerken’, benadrukt schepen Orville Cottenie. ‘Daarnaast zal de gemeente via communicatie, informatie en inspraak inzetten op het bereiken van alle lokale ondernemers en zelfstandigen. Op het vlak van lokale economie ambieert de gemeente om op regelmatige basis af te toetsen wat de behoeften zijn en of de ondernemers tevreden zijn over de gemeentelijke dienstverlening. Tijdens overlegmomenten, enquetes,…zullen zij ook hun mening kunnen geven. Via de media, de website LE, nieuwsbrief, het gemeentelijk Infozine en info-vergaderingen zal informatie uitgewisseld worden’, duidt schepen Orville Cottenie.         Reporter 17