Oppositie (open-vld) Zwalm schiet met scherp op schepen Patrick Moreels

Wie richting Gent uit moet in het spitsverkeer en dat moet doen via de Noordlaan en het kruispunt t’Hoofd, vertrekt best op tijd, want aanschuiven zal je. Iets beter is het met Corona inderdaad, maar dat is tijdelijk. En wat doet een wakkere burger die net iets minder tijd heeft of te laat vertrekt? Die zoekt de sluipwegen op. En de favoriete sluipweg, ook voor mij, ik geef het toe, was de Paulatemstraat. Even lekker een rustige dorpsstraat in vooraleer het drukke verkeer naar Gent te vervoegen. Ik was er nooit alleen moet ik toegeven, vele anderen met mij hadden ook de sluipweg ontdekt. Arme bewoner dacht is soms wel, want inderdaad, de ene automobilist respecteerde de snelheid, de andere niet. Vrachtwagens en personenwagens vormden een sliert aan verkeer.

Maar daar kwam plots een eind aan, want schepen Patrick Moreels vond het welletjes. Volgens de politiecijfers van april 2019 reden liefst 74% van de gecontroleerde voertuigen veel te snel. 70 Km/u en meer werd er dikwijls gemeten, daar waar de toegelaten snelheid 30 Km/u bedraagt.

De verkeersveiligheid en de leefbaarheid van de dorpskern stonden sterk onder druk. Daarom werd beslist om bij proefopstelling paal en perk te stellen aan dergelijk gedrag door de fameuze ‘knip’ in te voeren. Deze sloot het doorgaand verkeer af en bracht dat naar de grote wegen terug.

Het  duurde een paar jaar en uiteindelijk is momenteel de kogel door de kerk, de ‘knip’ wordt bestendigd.

Nu is de ‘knip’ er niet alleen gekomen door schepen Moreels alleen natuurlijk, de brede verkeerscommissie gaf positief advies en naderhand stemden zowel meerderheid als oppositie op de gemeenteraad unaniem voor de bestendiging van de ‘knip’.

Schepen Patrick Moreels

Patrick Moreels vertelt me :

“De lokale bevolking werd bevraagd, waaronder ook de zelfstandigen die er wonen. Uit de bevraging bleek een meerderheid voor de knip, zij het inderdaad niet onder de vorm van betonblokken. Vandaar het compromis van de tractorsluizen”.

Johan De Bleecker

Oppositielid Johan de Bleeker  van Open vld bliksemt terug :

“Spijtig genoeg is er nooit overleg geweest met bierhandel Schepens , een vrij grote drankenzaak waar dagelijkse aan-en afvoer is van dranken dit veelal met opleggers .Deze komen nu voorwaarts de Paulatemstraat ingereden via de   Beerlegemsebaan, maar kunnen zich niet draaien en zijn dikwijls genoodzaakt de straat achterwaarts weer uit te rijden. Er zijn nog een paar ondernemers, deze werden ook nooit gehoord. Misschien toch nog wel het allerbelangrijkste, twee dorpen , Paulatem, Sint Maria Latem zijn totaal geïsoleerd geraakt door de knip, de sociale verbondenheid is zoek geraakt”.

En Moreels repliceert gevat :

“Elke bewoner van Paulatem, dus ook Schepens, werd bevraagd. Zij kregen net dezelfde bevraging in de bus zoals iedereen. Elk antwoord werd wel degelijk en terdege onderzocht. Daaruit bleek dat er ook zelfstandigen waren die de maatregelen wel genegen zijn. Alles hangt dus een beetje af van het soort activiteit welke ze uitoefenen”.

“En verder, de beslissing is met de grootst mogelijke en democratische meerderheid genomen en ligt volledig in de lijn van het mobiliteitsplan, waar , nogmaals, de oppositie samen met de meerderheid heeft ingestemd, en dit in tegenstelling met wat een kleine minderheid   binnen de oppositie mag beweren. De opstelling zal gerealiseerd worden door middel van tractorsluizen, waarvan de technische specificaties worden overgelaten aan de mobiliteitsdeskundige, volkomen in overeenstemming met de toelichting daaromtrent. Er wordt dus niet ‘gelogen’” , aldus een verbouwereerde Moreels.

Dat de leefbaarheid van de kleine dorpskern erop verbeterd is staat buiten kijf, zo blijkt toch uit de antwoorden van een paar bewoners. Een spookdorp is het in elk geval niet geworden. Meer nog, nooit zag ik er meer wandelaars en fietsers dan de laatste tijd. Ik sprak er met een paar lokale bewoners en voel achterdocht als ik hun mening vraag. Hun naam mag zeker niet in het artikel want de verdeeldheid in de straat is groot. Daar waar vroeger een gemeenschappelijk gevoel bestond van onveiligheid door het drukke verkeer, leeft nu tweedracht, mede door politiek opportunisme. En dat de voordelen zeker opwegen tegen de nadelen.

De beide dorpskernen (Paulatem en Meilegem) liggen amper op een paar honderd meter van elkaar en blijven wel degelijk — en zo nodig- met de wagen bereikbaar voor de buurtbewoners. Er is nog steeds ontsluiting via een parallelweg, en om volledig de beweringen van de oppositie te pareren, met wat inventiviteit kan een vrachtwagen zich van rijrichting veranderen.

Voor Patrick Moreels komt het mooiste compliment van de schooldirectie en de ouders uit de buurt.

“Zij durven eindelijk met de fiets naar school, ook omdat ondertussen de belendende straten één grote fietszone zijn geworden, waar auto’s nog toegang hebben maar waar voorrang wordt verleend aan de zwakke weggebruiker”. De buurt wordt gezellig en kan eindelijk herademen” verklaart hij mij opgelucht.

Toch luidt de titel in de laatste TWIET, het lijfblad van open vld Zwalm : leugens om wanbeleid te camoufleren; of, hoe de burger en de oppositie op schandelijke wijze om de tuin worden geleid.

Concrete aanwijzingen voor dat wanbeleid blijven wel uit. Het artikel brengt weinig verduidelijking, tenzij   dat open vld heeft ingestemd met het voorstel van de meerderheid, maar niet graag via sociale media kritiek wil slikken en dus maar in de aanval gaat.

Veel bewoners zouden tegen zijn en een aantal werd hun mening niet gevraagd, aldus het bewuste artikel. Nochtans kreeg iedereen een schriftelijke vraag van de gemeente Zwalm en konden ze hun bezwaren kenbaar maken.

Het vergt moed om als schepen verantwoordelijkheid te (durven) nemen en soms voor een deel onpopulaire maatregelen te nemen in het belang van de gemeenschap. Zoals Zwalm zoeken ook andere steden en gemeenten   naar een meer leefbare omgeving voor de inwoners. Zo zijn Gent en Kortrijk voorbeelden dat men koning auto soms moeten durven terugdringen om de veiligheid, leefbaarheid en het samen leven te bevorderen.

Wordt ongetwijfeld vervolgd.