Vrijstelling terrasbelasting voor Haaltertse horeca na aanpassing reglement inname openbaar domein

Lokaal bestuur Haaltert wil de horeca een handje helpen door de terrasbelasting voor dit jaar kwijt te schelden. Dat kan door een aanpassing aan het reglement inname openbaar domein, dat maandag 29 maart door de   gemeenteraad gestemd wordt.  

Vrijstelling terrasbelasting voor horeca

Het lokaal bestuur wil de Haaltertse horeca een hart onder de riem steken en stemt daarvoor volgende week een vrijstelling voor de terras- en andere retributies van inname openbaar domein voor dit jaar.

Zo kunnen ze zich optimaal voorbereiden op een heropening, zonder bijkomende financi ële beslommeringen voor bijvoorbeeld de terrassen.


Schepen van Lokale Economie, Bart Ottoy:
“Een extra stimulans voor onze horeca is noodzakelijk. We hopen samen met hen op betere cijfers en een snelle corona veilige opstart”

Burgemeester Veerle Baeyens: “Lokaal bestuur Haaltert wil met deze aanpassingen de correcte afhandeling van de inname openbaar domein stimuleren. Er staan nog teveel containers, stellingen, verhuisliften, … op de openbare weg zonder signalisatie, wat voor onveilige situaties kan zorgen.”


Reglement inname openbaar domein aangepast

Maandag 29 maart beslist de gemeenteraad over de aanpassingen aan het reglement voor inname van het openbaar domein. Dat reglement dateert van 17 december 2020 en wordt nu aangepast na een evaluatie.

 

Wat is er nieuw?

  • De uitzonderingen op het reglement werden uitgebreid. Door deze uitbreiding is onder andere de vrijstelling op de terrasbelasting voor de horeca mogelijk na een beslissing door het college van burgemeester en schepenen.
  • Er werd een procedure voorzien voor een dringende aanvraag en een regularisatie.
  • De gemeentelijke diensten kunnen de aanvraag vanaf nu zelf aanpassen aan de werkelijke situatie van de inname.
  • Een vergunning wordt beperkt in tijd met een maximum van 12 maanden.
  • De boete bij overtredingen werd verhoogd.
  • Wanneer er na een inname van het openbaar domein schade wordt vastgesteld, kan de aanvrager nu aansprakelijk worden gesteld.