N-VA Herzele ontevreden met herschikking van de bevoegdheden van de schepenen in Herzele

Toon De Bock: “Het was al van bij de aanvang van deze bestuursperiode hommeles. Een architect die schepen van Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening wordt… dat kan alleen in Herzele!”

“Op de gemeenteraad van maart kwam er een herschikking van de bevoegdheden van de schepenen onder het mom van het homogeniseren van de bevoegdheden. Nonsens”, zegt Toon De Bock, fractieleider van de N-VA in Herzele. “De huidige schepen van Stedenbouw, Ronny Herremans (CD&V) speelt stroper en boswachter tegelijk. Dat brengt hem in nauwe schoentjes… de burgemeester grijpt in”.

Schepencollege teruggefloten

“Er werden al eerder conflicten vastgesteld tussen de professionele activiteiten van schepen Herremans en zijn bevoegdheden als schepen. Als schepen van Stedenbouw is hij immers ook bevoegd voor het vergunnigenbeleid.”

“Een architect die woont en werkt in Herzele en die zelf bevoegd is voor het afleveren van bouwvergunningen? Het is onvoorstelbaar dat bij de verdeling van de bevoegdheden, Stedenbouw aan schepen Herremans werd toegewezen”, zegt Timothy Desmet, gemeenteraadslid voor de N-VA in Herzele. “Maar los daarvan stellen we ons ook de vraag bij de deontologische regels die de schepen voor zichzelf hanteert”.

Deontologische commissie

“De beslissing om Herremans de bevoegdheid van Stedenbouw af te nemen werd ongetwijfeld versneld door de oprichting van de deontologische commissie in Herzele. Deze deontologische commissie moet erover waken dat burgemeester, schepenen en gemeenteraadsleden de deontologische code naleven. Van meet af aan werd door de oppositie aangekondigd dat de bevoegdheden van schepen Herremans als eerste binnen de deontologische commissie zouden besproken worden.”

“Nu de oprichting en de samenstelling van de deontologische commissie in een stroomversnelling komen, werd de druk op schepen Herremans waarschijnlijk te groot en werd er beslist om de vlucht vooruit te nemen en de schepen zijn bevoegdheid Stedenbouw af te nemen. Wat uiteraard een goede zaak is voor de objectiviteit van de beoordeling van de vergunningsaanvragen. Al blijven we dit van kortbij opvolgen”, besluit Patricia Van Ruyskensvelde (N-VA).