Gemeentebestuur van Herzele weigert schepen van dierenwelzijn aan te duiden

Op dit moment heeft 4 op de 5 Vlaamse gemeenten een volwaardige Schepen van Dierenwelzijn. Dierenwelzijn leeft bij de bevolking en wordt ook als prioriteit meegenomen bij de politie en het parket. Vreemd genoeg is er in Herzele geen schepen van dierenwelzijn, ook al maakte Vlaams minister van dierenwelzijn, Ben Weyts, daar recent nog een opmerking over. In het Vlaams Parlement werd zelfs symbolisch een stoel leeg gelaten voor de – niet bestaande – schepen van dierenwelzijn in Herzele.

Gemeenteraadslid Timothy Desmet van N-VA betreurt de situatie in Herzele. In de gemeenteraad van maart vroeg hij dan ook om een volwaardige schepen van dierenwelzijn aan te duiden en een concreet beleidsplan uit te werken. Ook de andere oppositiepartijen Rood-Groen en Leef! gingen hier volmondig mee akkoord. De meerderheid van open VLD en CD&V vond het tot ieders verbazing echter niet nodig om hierop in te gaan.

Timothy Desmet (N-VA) reageert teleurgesteld: “In 2017 waren er 95 schepenen voor dierenwelzijn in Vlaanderen, in 2019 waren dat er al 238. Dierenwelzijn leeft dus wel degelijk bij de bevolking en de lokale besturen, en terecht!. We vinden het totaal onbegrijpelijk dat Herzele, zeker als landelijke en diervriendelijke gemeente, achter blijft. Zelfs onze eigen politiezone heeft van dierenwelzijn één van haar prioriteiten gemaakt. We vinden het dan ook totaal onbegrijpelijk dat het gemeentebestuur van Herzele dierenwelzijn weigert te erkennen als volwaardige bevoegdheid.”

Schepen van Landbouw, Benjamin Rogiers (Open VLD), beweerde dat hij onder de bevoegdheid “landbouw” ook alles wat met dierenwelzijn te maken heeft opvolgt. “In een gemeente Herzele hebben we vooral boerderijdieren”, gaf hij schamper mee.

Toon De Bock, fractieleider van N-VA, kon zijn oren niet geloven: “Dierenwelzijn als een onderdeel van “Landbouw” zien is een totaal achterhaalde en ouderwetse visie. Huisdieren hebben niets met de bevoegdheid landbouw te maken. Wat de schepen ook mag beweren… er is geen spoor terug te vinden van wat de gemeente onderneemt voor het dierenwelzijn”.

Patricia Van Ruyskensvelde (N-VA) merkt op: “Een zoektocht op de website van de gemeente leert ons dat er nergens informatie terug te vinden is over het beleid rond huisdieren, zwerfkattenbeleid, dierenmishandeling etc. Het antwoord van de schepen is zeer teleurstellend. Er is gewoonweg geen beleid omtrent dierenwelzijn.”

“Dierenwelzijn leeft bij onze inwoners. Wij vonden dat dit zich dus ook vertaald mocht zien in een volwaardige, zichtbare en aparte bevoegdheid. Wij blijven pleiten voor een volwaardige schepen van dierenwelzijn, die snel werk maakt van een beleidsplan en die dat ook op de gemeenteraad voorstelt. Deze schepen moet een duidelijk aanspreekpunt worden, een trekker voor meer dierenwelzijn in de gemeente en toetsen of de beslissingen die door het gemeentebestuur genomen worden diervriendelijk zijn”, besluiten de gemeenteraadsleden van N-VA.