Structurele aanleg van kruispunt Onkerzele- en Kampstraat ook voor zwakke weggebruiker?


Onkerzele. Het stadsbestuur deelde mee dat het kruispunt Onkerzelestraat — Kampstraat wordt heraangelegd. Armand Matthijs van Rebus dringt erop aan om rekening te houden met de zwakke weggebruiker.

Armand Matthijs: ‘Na de verantwoorde eenrichtingsaanpak in de driehoek Kampstraat-Botermelkstraat-Onkerzelestraat bleven we achter met een grote ontgoocheling. Het Fietspad vanuit het noorden (Moenebroekstraat, Ophasselt) werd hier niet verder doorgetrokken. Een voetpad met de breedte van 1 tegel belet de zelfstandige verplaatsingen van rolstoelgebruikers. Het voetpad in voornoemde driehoek is nog steeds niet toegankelijk (onder meer ter hoogte van Botermelkstraat.’

Armand Matthijs heeft de nieuwe plannen nog niet kunnen inkijken, maar wil toch het standpunt van Rebus meegeven. Er moeten veilige wegen zijn voor alle weggebruikers, waaronder rollers, trappers, stappers… Er moeten ook veilige verbindingsmogelijkheden in alle richtingen zijn. ‘Voor stappers, rollers, trappers moet het over vrijliggende en/of wettelijk beschermde trajecten gaan, zoals fietsstraten). Onkerzele ligt echt op een ‘kruispunt’ van de stad en 15 deelgemeenten. En aan de zogenaamde fietskerk (voor alle vormen van fietsen, veronderstellen we) hebben we een noord-zuid verbinding tussen Ophasselt en Moerbeke, Viane en Waarbeke, Nieuwenhove. Dat kan beginnen vanaf een wettelijk beschermde en aangeduide fietsstraat vanaf de kerk door de Atembekeweg in zuidelijke en oostelijke  richting’

We hebben nood aan veilige, autovrije ononderbroken verbindingen voor rollers, stappers en trappers tussen en rond alle dorpskernen met verbindingen naar de Dender, de stadsring, de stations, de scholen… Deze verbindingen, grotendeels op bestaande soms belemmerde trac és, hebben we nodig voor onze verplaatsingen, het versterken van onze gezondheid en een klimaatgerichte omgeving. We hopen dat de heraanleg van het kruispunt aan de kerk van Onkerzele meer is dan wat opsmuk en eindelijk een forse stap voorwaarts kan betekenen.’

Julien Borremans