Geen regenboogzebrapad in Oosterzele wegens “onveilig en onwettelijk”, maar…

Na het overlijden van David Polfliet (42) in Beveren eerder deze maand besloten tal van Vlaamse steden en gemeenten om een zogenaamd ‘regenboogzebrapad’ aan te leggen. De gemeente Oosterzele laat in dat spoor weten dat het het voorstel om regenboogzebrapaden aan te leggen genegen is, maar tegelijk de verkeersveiligheid wil laten primeren en dus afziet van het idee. De gemeente benadrukt wel dat het alternatieven overweegt.

“We brachten het aanleggen van de regenboogzebrapaden eerder ook al op de agenda van de Verkeerscommissie en Agentschap Wegen en Verkeer (AWV)”, klinkt het bij het gemeentebestuur. “In de Verkeerscommissie werd beslist om een regenboogzebrapad aan te leggen in de vijf schoolomgevingen langs de gewestwegen. Deze markeringen kunnen zoals de andere wegmarkeringen aangebracht worden in een tweejaarlijkse uitvoeringscyclus. De Verkeerscommissie besloot om bij negatief advies van AWV, de schoolomgevingen die niet langs een gewestweg liggen en waar nog geen schoolomgevingsproject is uitgewerkt; in eerste instantie aan te pakken. In september 2020 gaf AWV een negatief advies voor het aanleggen van de regenboogzebrapaden omdat daar nog geen wettelijk kader rond bestaat. N.a.v. de vraag of een regenboogzebrapad op een gewestweg mogelijk is, werd er in de bevoegde commissie van het Vlaams parlement een bespreking over dit onderwerp gevoerd. De minister liet toen ook weten dat ze zou laten onderzoeken of dergelijk zebrapad wettelijk is en welke invloed dit op de verkeersveiligheid heeft.”

“In maart 2021 nam Gemeente Oosterzele nogmaals contact met AWV om de stand van zaken te bevragen. AWV liet toen weten geen regenboogzebrapaden te willen aanleggen omwille van financi ële redenen. Het aanleggen van een regenboogzebrapad kost gemiddeld 2 000 euro per locatie; het aanleggen van een nieuw basis-zebrapad kost ongeveer 700 euro. De kostprijs voor het herschilderen van een bestaand zebrapad bedraagt ongeveer 60 euro.   Naast het kostenplaatje zijn er nog argumenten die tegen het aanleggen van regenboogzebrapaden spreken: Een regenboogzebrapad maakt het voor slechtzienden en blindengeleidehonden moeilijker om veilig de straat over te steken, door de uitnodigende kleuren wordt een regenboogzebrapad enerzijds aantrekkelijk voor kinderen en zorgt het anderzijds voor afleiding van bestuurders, door het aanbrengen van een verfvlak over de volledige breedte, wordt het wegdek gladder voor motorrijders en fietsers. De wegcode verbiedt ook een verfmarkering over de volledige wegbreedte en   juridisch gezien is het verboden om verkeerstekens voor andere doeleinden te gebruiken.”

Het gemeentebestuur stelde voor om enkele knelpunten via quick wins aan te pakken. “Daarbij kunnen op de N415 (Stationsstraat — Keiberg) en de N465 (Geraardsbergsesteenweg) regenboogzebrapaden aangelegd worden en in de zone 30 op dat traject kunnen extra signalisatie en markeringen aangebracht worden. Het bestuur gaat principieel akkoord om in verschillende deelgemeenten een regenboogzebrapad aan te leggen op een zichtbare locatie waarbij het traject uitgestippeld door de verkeerscommissie gevolgd wordt.”