Actiecomit é N(ee)42! plant beroep bij Raad van State tegen verbreding N42 in Oosterzele

Oosterzele, 30 maart 2021 – Een groep bezorgde inwoners van Oosterzele heeft zich verenigd in het apolitieke actiecomit é N(ee)42!. Zij roepen de inwoners van Oosterzele op om de megalomane plannen met de

De Vlaamse Regering keurde recent de ontdubbeling van de N42 in Oosterzele tot een primaire weg goed. Dat is de laatste stap om de N42 op het grondgebied van Oosterzele om te vormen tot een autostrade-achtige expressweg m ét 2×2 rijvakken en middenberm.

Geert van N(ee)42!:Als we nu geen actie ondernemen, dreigt de N42 een E42 te worden. Een autostrade door Oosterzele. Een tientallen meters brede express-weg met een minimum aan zijstraten en kruispunten, brede en verkeersonveilige kruispunten aan Yshoute, de Houtemstraat en de Reigerstraat en zelfs een reusachtige ondertunnelde rotonde aan de Gijzenzelestraat. En die op sommige plaatsen breed genoeg wordt om een vliegtuig op te laten landen.”

De komende weken zal het actiecomit é N(ee)42! de inwoners van Oosterzele daarom oproepen hun steun te betuigen en de kosten van de beroepsprocedure te helpen sponsoren via crowdfunding. Geert van N(ee)42!: “Elke bijdrage, hoe klein ook, is welkom via de link https://www.gofundme.com/f/steun-beroep-n42.”

N(ee)42! wil wel degelijk dat de N42 op het grondgebied van Oosterzele aangepakt wordt. Geert van N(ee)42!:Als inwoners van Oosterzele weten we dat er een re ëel probleem is van verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid op de N42. En ook wij vinden dat deze moeten opgelost worden. Maar de huidige plannen zijn daarvoor GEEN oplossing. Ze vormen niet meer dan een gedeeltelijke remedie voor de huidige problematische verkeersdoorstroming, zullen de verkeersveiligheid niet verhogen en leggen alle nadelen bij Oosterzele en zijn inwoners.”

Maar N(ee)42! wil dat dit gebeurt op menselijke schaal, met oplossingen die de onvermijdelijke impact op vlak van luchtvervuiling, geluidshinder, visuele vervuiling, fijn stof, betonverharding, verkeersveiligheid, etc. maximaal beperken. N(ee)42! vraagt daarom dat:

  1. de herinrichting van de N42 globaal bekeken wordt. Samen met de rotonde boven de E40 en de N42-trajecten ten zuiden en noorden van Oosterzele.
  2. de inwoners van Oosterzele gehoord en betrokken worden in de ontwikkeling van deze plannen, naar analogie met de N60 in Ronse en de Oosterweelverbinding.

Op die manier wil N(ee)42! een breed draagvlak cre ëren voor de aanpassing en toekomstbestendige herinrichting van de N42 bij alle inwoners van Oosterzele. En zo van Oosterzele een betere plaats te maken om te wonen, te werken en te leven.Wie meer wil weten kan terecht op www.nee42.be of op de Facebook-pagina van N(ee)42!

N42 te helpen tegenhouden.