Woonzorgcentrum het Berkenhof opent binnenkort 5 aanleunflats

Binnenkort beschikt het woonzorgcentrum het Berkenhof te Merelbeke over vijf aanleunflats. Deze woongelegenheden zijn specifiek ontworpen voor koppels waarvan één partner zorgbehoevend is.
Met deze unieke woonzorgformule biedt Zorgband Leie en Schelde de mogelijkheid om levenslang samen te blijven ongeacht het ziekteverloop van de zorgbehoevende partner.   Want nu is het vaak zo dat één partner dan naar het woonzorgcentrum verhuist, en dat de andere alleen achter blijft. Dankzij die aanleunflats kunnen ze bij elkaar blijven en is er ondertussen ondersteuning vanuit het woonzorgcentrum.

Een aanleunflat bestaat dus uit een zorgkamer en een assistentiewoning.   Binnen de assistentiewoning wordt de privacy gegarandeerd voor de valide partner door middel van een badgesysteem.   De assistentiewoning is voorzien van een ingerichte keuken, een afzonderlijke slaapkamer, een leefruimte en een terras.

Geïnteresseerden in deze flats kunnen terecht op het nr 09 210 74 70 voor meer info.

Zorgband Leie en Schelde baat vijf woonzorgcentra, verschillende lokale dienstencentra, dagverzorgingscentra en assistentieflats uit in de rand van Gent. De organisatie heeft heel wat thuiszorgdiensten, die actief zijn bij kwetsbare doelgroepen in Laarne, Destelbergen, Merelbeke en Nazareth. Voorheen werden deze diensten door OCMW besturen en de Provincie Oost Vlaanderen uitgebaat.
Contact

Voorzitter Zorgband Leie en Schelde: Egbert Lachaert: 0486682405

Algemeen Directeur Zorgbande Leie en Schelde: Githa Praet : 0473489112