Stephan De Prez: ‘De verkeersveiligheid van de zwakke weggebruiker op de Marktweg kan een stuk beter.’


De verkeersveiligheid op de Marktweg kan een stuk beter.


Geraardsbergen. Gemeenteraadslid Stephan De Prez (Open Vld) maakt zich zorgen over de verkeersveiligheid van de zwakke weggebruiker aan de aansluiting van de Marktweg met de sociale woonwijk in en rond de Overpoort. De wijken rond de Overpoort, de Dutskouter, Solleveld, Waaienberg… zijn in een recordtempo volgebouwd. Op de achtergrond van de foto worden nieuwe sociale woningen gebouwd. ‘In de wijken in en rond de Overpoort zijn de laatste jaren heel wat jonge gezinnen komen wonen. We merken dat aan de grote toename van de verkeersdrukte aan de aansluiting van de Dutskouter met de Marktweg. Er is niet alleen een toename van het aantal wagens. Ook zijn er veel meer zwakke weggebruikers – zoals fietsers en voetgangers – die zich in het verkeer begeven’, merkt Stephan De Prez op. Heel wat jongeren begeven zich met de fiets of te voet naar de school. ‘Deze verkeersstroom moet beter worden gereguleerd en in veilige banen worden geleid.’

Stephan De Prez vraagt aan het stadsbestuur om dringend maatregelen te nemen ter bevordering van de verkeersveiligheid van de zwakke weggebruiker. ‘De aanleg van enkele zebrapaden vormt zeker geen overbodige luxe’, merkt Stephan De Prez op. Ondanks de toename van de verkeersdrukte zijn er inderdaad nog geen zebrapaden aangelegd. Ook de verkeersveiligheid aan de aansluiting van de Marktweg en de Astridlaan laat te wensen over. Intussen zijn daar al enkele ongelukken gebeurd. ‘Aangezien de Astridlaan een gewestweg is, kunnen we vanuit de stad daar weinig aan verhelpen. We zullen moeten wachten tot wanneer er eindelijk werk wordt gemaakt van de heraanleg van de Astridlaan’, geeft Stephan De Prez nog mee.

Julien Borremans