Geen toestemming voor actie aan Slachthuis Adriaens in Velzeke

Het Zottegemse college van burgemeester en schepenen heeft beslist om geen toestemming te verlenen aan de vereniging All for Animals die een verzoekschrift indiende om komende woensdag 7 april een “serene wake” te mogen houden aan het Slachthuis Adriaens in Velzeke.

Twee jaar geleden werd wel ingegaan op twee gelijkaardige aanvragen van deze dierenbeschermingsorganisatie en bijgevolg vond er toen wel een dergelijke manifestatie plaats op maandag 8 juli 2019 en op dinsdag 5 november 2019, waarbij telkens toezicht uitgeoefend werd door zowel de federale als lokale politie. Samen met de toelating voor deze laatste actiebijeenkomst liet het stadsbestuur toen echter tegelijk weten dat zulke aanvragen in de toekomst niet meer zouden vergund worden. Desondanks probeerde All for Animals het nu toch opnieuw maar wordt het verzoek van deze vereniging ditmaal dus geweigerd.