All rights reserved / Alle rettigheder forbeholdes; Michael Johansen; Foto/medie afdelingen Moesgaard; 25. september 2019; AU; personalebillede; personaleportræt; Aarhus Universitet; portræt; AU personale; Anne-Mette Brink Chistensen; Pieterjan Sylvin Deckers; Post-doc;

Online lezing over de vikingen in de Brakelse bib

Op donderdag 29 april, om 20u, zorgt bib Brakel voor een online lezing over de vikingen.

Iedereen heeft wel een beeld van die woeste, plunderende zeevaarders. Maar klopt dit beeld met de historische werkelijkheid?

Pieterjan Deckers, archeoloog aan de VUB, was nauw betrokken bij opgravingen in het Deense stadje Ribe. Hij vertelt gedreven over de recente ontdekkingen die het Vikingfenomeen in een ander daglicht zetten.

Deze boeiende voordracht is eenvoudig en gratis mee te volgen. Inschrijven kan via brakel.bibliotheek.be

De Vikingen  roepen bij iedereen beelden op: van de clich ématige gehoornde plunderaars en onverschrokken zeevaarders, tot meer genuanceerde voorstellingen van een bloeiende economie en een rijke en kunstzinnige cultuur. Niettemin blijven ze nog al te vaak de ‘andere’, vertegenwoordigers van een verdwenen wereld, de laatste barbaren van het vroegmiddeleeuwse Europa.

In recente jaren deden  archeologen  en andere wetenschappers  talloze ontdekkingen  die  ons begrip van politiek, economie, religie, het dagelijkse leven in de Vikingperiode bijschaven en soms grondig op zijn kop zetten. In deze lezing zetten we een aantal van die nieuwe inzichten op een rij. Wat hebben archeologische opgravingen recent opgeleverd? Welke bijdrage leveren de natuurwetenschappen? En hoe kunnen we, vanuit die vaak erg gedetailleerde inzichten, een grote vraag beantwoorden: hoe kunnen we het Vikingfenomeen een plaats geven in de lange Europese geschiedenis?

Pieterjan Deckers  is archeoloog aan de Vrije Universiteit Brussel. Zijn onderzoek spitst zich toe op de materi ële cultuur van middeleeuwse gemeenschappen rond de Noordzee, en de nauwe sociale en economische contacten die ze onderhielden. De voorbije jaren was hij betrokken bij opgravingen in  Ribe, een belangrijke vroegmiddeleeuwse handelsplaats   in Denemarken.

Inschrijven via :   Vikingen : de laatste barbaren? | Brakel (bibliotheek.be).3