Gemeente Brakel – 4 x 4 en Quads …

Een verhaal van verdraagzaamheid en verantwoordelijkheidszin!! Niemand wil quads in zijn achtertuin - alleen al de geluidsoverlast is groot!

 

De laatste tijd ontvangen gemeentebestuur Brakel en politiezone Brakel — Horebeke — Maarkedal – Zwalm steeds meer meldingen over lawaaihinder en storend verkeer op landbouwwegen. Dit zegt burgemeester Stefaan Devleeschouwer. “De doortocht van zware 4×4 voertuigen tijdens de nachtelijke uren, het achterlaten van modder op de rijbaan, luid ronkende motoren, onverantwoord rijgedrag… het zijn slechts enkele van de klachten. Via sensibilisering en preventie willen de vier gemeenten zich engageren om onveilige situaties te voorkomen tussen grote zware 4×4 voertuigen en zwakke weggebruikers op smalle onaangepaste wegen.

De doortocht van 4×4-voertuigen zorgt, in de meeste gevallen, voor schade aan het onverharde wegdek. Jammer genoeg geven diverse gebruikers van dergelijke voertuigen niet altijd blijk van de nodige verantwoordelijkheid en realiteitszin. Wanneer het wegdek drassig is zorgt de passage soms zelfs voor blijvende schade aan de wegen. Het wordt nog erger wanneer men, om deze wegen te vermijden, gebruik gaat maken van de aanliggende percelen.

De politie ontving beelden van toestanden die echt niet door de beugel kunnen!

Het is het gedrag van de bestuurders zelf dat zal bepalen welke wegen in de toekomst zullen toegankelijk blijven. Wanneer de regels niet nageleefd worden zal de politie optreden!

Het gebruik van aardewegen is, zolang er geen verbodsbord staat, toegelaten voor iedereen. Maar in artikel 7.2 en 7.4 van de Wegcode KB 01.12.1975 staat te lezen dat de weggebruikers zich zo moeten gedragen op de openbare weg dat ze geen hinder of gevaar veroorzaken voor de andere weggebruikers. Ook dat zij alle maatregelen moeten treffen waardoor beschadiging van de weg kan vermeden worden en desnoods een andere weg volgen.

Wil jij er mee voor zorgen dat andere personen geen last hebben zodat je je hobby kan blijven uitoefenen?

Bekijk zeker onderstaande tips in het veiligheidscharter van Trans Euro Trail ®.”

https://transeurotrail.org/tet-code-conduct/

 

De Trans Euro Trail ® gedragscode — wat zegt die code?

 

De open ruimtes van Europa worden steeds meer overbelast. Naast de mensen die op het platteland leven en werken, zijn er veel groepen die willen recreeren in de steeds drukker wordende groene zones.  Als The Trans Euro Trail ®-gebruikers moeten we de verantwoordelijkheid nemen voor onszelf en ervoor zorgen dat er na onze doorgang de toegang wordt gehandhaafd voor degenen die na ons komen.  We moeten ons gedragen als ambassadeurs van het Offroad Rijden — dat is het respectvol berijden van de wegen en paden die ons gegeven zijn.

The Trans Euro Trail ® onderschrijft de volgende gedragscode:  Gebruik alleen wegen die legaal zijn en respecteer de verkeersborden en regels.  Motorfietsen en hun berijders moeten legaal zijn, gekentekend en verzekerd zijn.  Blijf op de afgebakende paden naast landbouwgrond want banden kunnen gewas en gras beschadigen.

Maak plaats voor wandelaars en fietsers en voor ruiters door te stoppen en de motor uit te schakelen, vertraag op smalle wegen en het voorkom het opvliegen van grind en stof op grotere gebieden.

Open en sluit hekken steeds zoals je ze aangetroffen hebt om ervoor te zorgen dat eventueel vee zijn leefruimte kan benutten.  Reis met een veilige snelheid, rekening houdend met de omstandigheden en zichtbaarheid . De The Trans Euro Trail ® is geen en route om wedstrijden op te houden of om er voor dat doel op te oefenen.

Rijd rustig en gebruik het gas met discretie aangezien lawaai al snel voor ergernis zorgt.    Reis niet in grote groepen — zes of minder is ideaal.

Respecteer het platteland en degenen die daar leven, werken en spelen.

Vergeet niet dat paden gevoelig zijn voor erosie, vooral wanneer het nat is.

Overweeg een andere route als dit nodig kan zijn.  Erken de aanwezigheid van andere gebruikers met vriendelijkheid en een lach — het kost niets!

 

Als u getuige bent van gevaarlijk of onverantwoordelijk gedrag op de paden en het veilig is om dit te doen, dan vragen wij u om de persoon (-en) in kwestie aan te spreken over zijn (hun) gedrag. Hopelijk maak je hun ervan bewust dat de mogelijkheden steeds minder worden en passen ze hun gedrag aan!  Rijd binnen de grenzen van je eigen kunnen en de limieten van je motor.

Draag bij aan de levensvatbaarheid van plattelandsgemeenschappen door uw geld te besteden aan lokale bedrijven.

Wij geloven dat als we onze acties en The Trans Euro Trail ® gebruiken tegen de volgende 3 criteria, kunnen we allemaal helpen om de percepties van de rijrijders van mensen beter te veranderen:

  1. Respect voor de paden en hun gebruikers.
  2. Respect voor de gemeenschappen waar we doorheen reizen.
  3. Respect voor het milieu.

 

Terugkomend fenomeen

Jaren terug was er reeds grote heisa rond de passage van quads in Opbrakel. Op sommige paadjes werden toen verbodstekens geplaatst. Het charter geeft heel wat richtlijnen maar in de praktijk komt er weinig van de hoffelijkheid terecht horen we een   bezorgde natuurliefhebber zeggen.

De burgemeester van Brakel spreekt hier in naam van vier gemeenten als hoofd van het politiecollege maar in de praktijk kunnen de vier gemeenten apart een eigen beleid uitstippelen.

In Zwalm zijn er bvb al bepaalde knips gemaakt wat de passage van dergelijke tuigen in sommige dorpskernen onmogelijk maakt. Als we de Zwalmse schepen voor mobiliteit Patrick Moreels horen dan wil die veel verder gaan om dergelijke luidruchtige sporten in het stiltegebied van de Vlaamse Ardennen te ontmoedigen.   Vraag is of er in onze groene ruimten hier plaats voor is? De Ardennen hebben een veelvoud aan grote ruimtes om dergelijke passie te kunnen uitoefenen. De ene gemeente wil strenger zijn dan de andere om hun bevolking te beschermen en rust te gunnen   en drijft zo beoefenaars naar andere gemeenten waar dan overlast ontstaat.

Recent was er nog een actie in de politiezone Zottegem – Daar werd tegen bepaalde zaken paal en perk gesteld – Hierdoor doen de beoefenaars de volgende   gemeenten aan en geraakt het probleem niet opgelost. Politiezone Zottegem/Herzele/Sint-Lievens-Houtem beboet motorcrossers na klachten — NUUS

Sommige gemeenten verbieden dergelijke tuigen zelfs op hun grondgebied.

QUADS: SOMS HINDERLIJK, DUS MAAR VERBIEDEN? (NOVEMBER 2009) (febiac.be)