Burgemeester Rodriguez de Evora y Vega brengt relict van Sint – Gangulfus naar Oosterzele

Patroonheilige afgebeeld in wapenrusting, ridder met een kruis op zijn schild

We schrijven 1843. In de galerij van legendarische burgemeesters in de geschiedenis van Oosterzele neemt markies, burgemeester, senator Charles Joseph Marie Ghislain Rodriguez de Evora y Vega ( °1790, + 1868) een heel bijzondere plaats in. Wat de toenmalige pastoor van Oosterzele niet lukte, werd zo verkregen door de tussenkomst van de burgemeester: een relict (overblijfsel) van de patroonheilige Gangulfus werd van Tongeren naar de kerk gebracht in Oosterzele op 11 december 1843. De burgemeester, senator, had hiervoor persoonlijk bemiddeld bij de bisschop van Luik. (Reporter 17, foto’s Danny De Lobelle).

Congrès national de Belgique de RODES Charles( bron unionisme)

Uit geschiedkundige bronnen blijkt dat de Oosterzeelse burgemeester Charles Joseph Marie Ghislain Rodriguez de Evora y Vega een doorzetter is, een man die zijn geweten volgt, soms tegen alles en iedereen in. Maar ook een man met veel invloed en heel populair. Hij werd lid van het Nationaal Congres, werd senator en had ook zijn zeg in de provincieraad. De burgemeester bepaalde om het in moderne termen te zeggen, de agenda van zijn tijd. Op zijn 24 ste is hij burgemeester van Oosterzele, en net als zijn vader is hij de kerk van Oosterzele heel genegen. De kerk was er erg aan toe, burgemeester Rodriguez de Evora y Vega wou en zou een nieuwe kerk bouwen. De gemeenteraad sputtert tegen (budget ontoereikend),   de markies zet door. Hij trekt naar Brussel, krijgt een audi ëntie bij koning Willem II. De burgemeester moet een begaafd pleiter geweest zijn, hij krijgt een toelage van 4000 gulden (een aanzienlijk bedrag in die tijd). De markies is op toerental. Hij gaat naar het Gouvernement in Gent en verkrijgt een toelage van 2.000 gulden. Zijn moeder barones de Draeck schenkt hem 1.000 gulden. Dan volgt nog een intekenlijst. De burgemeester weet de inwoners van Oosterzele te overtuigen. Ze werken enthousiast mee. In een snel opgetrokken steenbakkerij worden 800.000   stenen gemaakt. In 1827 wordt de oude kerk afgebroken, op 11 mei 1830 is de nieuwe kerk volledig afgewerkt. Mgr. Van de Velde, bisschop van Gent, wijdt de kerk. Oosterzele heeft zijn kerk te danken aan de ondernemingszin van burgemeester Rodriguez de Evora y Vega en aan de Oosterzelenaars die drie jaar lang de handen uit de mouwen steken. Ten tijde van de markies lag het kerkhof rond de kerk. Met de plannen van de nieuwe kerk moest een stuk grond bijgekocht worden. Wat dacht je? De burgemeester betaalt.

Gangulfus genoot ridderlijke opvoeding

Wie is de heilige Gangulfus? De patroonheilige van Oosterzele werd in 703 geboren in Varennes — sur — Amance. Zijn beeld vindt je in de Sint — Gangulfuskerk (tweede beeld van rechts vooraan, tussen preekstoel en biechtstoel). Hij wordt afgebeeld in wapenrusting, voorgesteld als ridder. Hij stamt uit een adellijke Bourgondische familie. Op 21 — jarige leeftijd verloor Gangulfus — die een ridderlijke opvoeding genoot — zijn ouders. De ernstige edelman wordt opgenomen in het leger van Pepijn De Korte. Gangulfus moet met zijn krijgers de heilige Wulfram op de missietochten beschermen. Na zijn terugkeer zou Gangulfus op 11 mei 760 vermoord zijn door de minnaar van zijn vrouw Ganca. Het ijdele en lichtzinnige karakter van Ganca paste niet bij de welopgevoede edelman Gangulfus. Uit een renteboek blijkt dat Gangulfus al voor 1433 de patroonheilige van Oosterzele was. Uit de geschiedenis blijkt dat diegene die de kerk liet bouwen, een keuze mocht maken voor een heilige of figuur waarvoor hij een grote verering had. Eeuwenlang is de heilige Gangulfus de patroonheilige van Oosterzele.   Reporter 17