Een zomer zonder knijten? 2x per week extra water door de schelde

Gentbrugge, Sint-Amandsberg, Destelbergen, Melle

De Vlaamse Waterweg nv en de Stad Gent gaan samen de strijd aan tegen de knijten ter hoogte van de Zeeschelde in Gentbrugge en Sint-Amandsberg. Knijten zijn zeer kleine steekvliegjes die lokaal voor overlast kunnen zorgen. Door de komende maanden een bovendebiet op de Schelde te steken, kan het Scheldewater het slib beter bevloeien en zullen knijteneitjes en -larven wegspoelen. Zo krijgen ze geen kans om zicht te ontwikkelen.

Ondertussen werkt De Vlaamse Waterweg nv ook verder aan het Sigmaplan, dat Vlaanderen beschermt tegen overstromingen vanuit de Schelde en haar zijrivieren en tegelijk de waardevolle riviernatuur herstelt. De geplande realisatie van het Sigmaplan in de regio Gent-Wetteren zal bovendien bijdragen aan een oplossing voor het knijtenprobleem. Door de bouw van een constructie in Heusden krijgen we meer controle over het waterpeil in de rivierbocht waar de knijten zitten. Dat biedt mogelijkheden om ze te bestrijden.

Via een meldpunt kunnen buurtbewoners of passanten melden waar en wanneer knijten zijn gezien. Zo volgt de Stad mee op waar ze zich bevinden en of er effecten waarneembaar zijn van de genomen maatregelen. Een melding doen kan online op www.stad.gent/knijten of door te bellen naar Gentinfo op het nummer 09 210 10 10.

Wegspoelen

Er is dus hoop, voor de komende zomer. Weg zullen de knijten niet zijn, maar als ze met een pak minder zijn, zal de situatie alvast weer leefbaar(der) worden. “We nemen de klachten rond de knijtenproblematiek ernstig en treffen de nodige maatregelen om de overlast zoveel mogelijk te beperken”, zegt Wim Dauwe, Afdelingshoofd Regio Centraal van De Vlaamse Waterweg. “Door een bovendebiet op de Schelde te steken, kan het Scheldewater het slib beter bevloeien en kunnen de knijteneitjes en -larven meteen wegspoelen. Zo krijgen ze geen kans om zich te ontwikkelen, waardoor de knijtenpopulatie ook niet verder toeneemt. De resultaten van de genomen maatregelen worden nauw opgevolgd.” Schepen Astrid De Bruycker (Vooruit) vervolgt:  “De voorbije maanden bleven we met alle betrokkenen in overleg om tot gedragen acties en oplossingen te komen die de knijtenoverlast indijken. De beslissing om ook tijdens de zomer meer bovenstroming op de Schelde in te stellen, past binnen die aanpak. Ook het ‘knijtenmeldpunt’ blijft bestaan.”

Op lange termijn is de hoop gevestigd op het Sigmaplan. Dat moet Vlaanderen beschermen tegen overstromingen vanuit de Schelde en haar zijrivieren en tegelijk waardevolle riviernatuur herstellen. In de regio Gent-Wetteren is dat Sigmaplan nog niet gerealiseerd, maar door de realisatie zal dit ook bijdragen tot een oplossing voor het knijtenprobleem.   Door de bouw van een constructie in Heusden zal De Vlaamse Waterweg ook meer controle krijgen over het waterpeil in de rivierbocht waar de knijten zitten. Dat biedt mogelijkheden om ze te bestrijden.