Lokale Junior Journalist wedstrijd 2021 Prijsuitreiking De Spot – Denderhoutem: Davidsfonds Haaltert deelde de prijzen uit!

Zaterdag 8 mei heerste een feestelijke sfeer op de binnenkoer van De Spot in Denderhoutem. Daar had namelijk de prijsuitreiking van de schrijfwedstrijd Junior Journalist 2021 Davidsfonds Haaltert plaats.

In naam van het Davidsfonds overhandigde mevrouw de Burgemeester Veerle Baeyens de titel en prijs aan de 1ste laureaat Dhara Baeyens, leerling van het 6de leerjaar van De Krekel.

De tweede prijs, uitgereikt door Schepen van Cultuur de heer Bart Ottoy, ging naar Keira Maria Mania,   leerling van het 6de leerjaar van Het Molenveld en de derde prijs, uitgereikt door een bestuurslid van het Davidsfonds,   ging naar Niels Coppens, leerling van het 6de leerjaar van de Sint-Aloysius Basisschool.

Alle deelnemers kregen reeds een boek maar de 3 laureaten mochten nog meer verwachten.

Voor de geleverde inspanningen kregen deze 3 jonge schrijftalenten een pakket boeken overhandigd. Als kers op de taart wordt het verhaal van de winnaar gepubliceerd in het nationaal tijdschrift “Het Accent” een uitgave van het Davidsfonds Leuven. Tevens heeft zij meegedongen naar de nationale titel van Junior Journalist 2021   maar werd helaas hiervan   niet de winnares.

De Krekel Haaltert waar onze lokale laureate school loopt alsook Sint-Aloysius Basisschool Denderhoutem, die de meeste werkjes binnenleverde, werden bedacht met een boekenbon ter waarde van 40 Euro te gebruiken voor hun schoolbibliotheek.

Op deze manier hoopt het Davidsfonds aan de scholen en de schrijftalenten een stimulans te geven om nog talrijker deel te nemen aan de volgende schrijfwedstrijd.

In het schooljaar 2021-2022 vindt een nieuwe editie plaats. Leerlingen van het 5de en 6de leerjaar zullen dan opnieuw uitgenodigd worden om rond een opgelegd thema een verhaal te schrijven en zo mee te dingen naar de titel en een aantal mooie boeken.

Junior Journalist 2021 — laureaten.

1ste laureaat : Dhara Baeyens – 6de leerjaar – De Krekel Haaltert

2de laureaat : Keira Maria Manica – 6de leerjaar – Molenveld Denderhoutem

3de laureaat : Niels Coppens – 6de leerjaar — Sint-Aloysius Denderhoutem