Stuk Deftings erfgoed van de sloop gered.

Beschermcomit é kapel van den Ottergem en GHK Triverius lieten een 19de eeuws kruisbeeld restaureren en zorgden voor een nieuw onderkomen.

Het prachtige Christusbeeld uit de tweede helft van de 19de eeuw prijkte in een kruiskapel tegen de zijgevel van het voormalig godshuis of hospitaal aan de Kruisstraat te Deftinge. Dit godshuis, dienende voor de verzorging van bejaarden, werd in 1833 opgericht door het Armenbestuur van Deftinge. De iets meer begoeden betaalden kostgeld maar de onbemiddelden werden door de gemeente onderhouden. Het hospitaal werd in 1953 gesloten en verkocht om verbouwd te worden tot vier huurwoningen.  De kruiskapel, met kruis en Christusbeeld, tegen de linker zijgevel werd bewaard.

Toen deze vier woningen op hun beurt plaats moesten maken voor het huidige appartementsgebouw werd in de bouwvergunning aan de eigenaar opgelegd om het 19de eeuwse kruisbeeld van de sloop te vrijwaren en het een nieuwe bestemming te geven in de buurt van zijn oorspronkelijke staanplaats.

Uiteindelijk schonk de eigenaar het kruisbeeld aan het Beschermcomit é kapel van den Ottergem die samen met de Geschied- en Heemkundige Kring Triverius de restauratie ervan voor hun rekening namen.

Samen met het gemeentebestuur ging men hierna op zoek naar een geschikte nieuwe locatie in de buurt van het verdwenen godshuis.

Die plaats werd een tiental meters van de oorspronkelijke plaats gevonden op het ronde punt aan de Kommalier. Het kruisbeeld werd daar echter niet ondergebracht in een nieuwe kruiskapel doch er werd gekozen voor een modernere overkapping. Deze werd in cortenstaal vervaardigd door SDB Technology uit Oudenaarde, de firma van voormalig Deftingenaar Stefan De Backer. Ook hier zorgde het Beschermcomit é kapel van den Ottergem voor de financiering.

Een prachtige realisatie die zeker een bezoekje waard is. Later zal op het, nog te plaatsen, bankje voor het kruisbeeld door de gemeente Lierde nog een QR-code aangebracht worden die de bezoekers meer info kan verschaffen over de geschiedenis van het Deftings hospitaal.

foto Hospitaal Deftinge: eva.mediahaven.com   rechtenhouder: gem. Lierde   (bijgewerkt)