Zomerschool in Oosterzele

Op voorstel van N-VA Oosterzele maakt de gemeente werk van de organisatie van een zomerschool. Een zomerschool is een tiendaags educatief gebeuren waarbij leerlingen terecht kunnen op een school om in combinatie met sport en spel hun kennis bij te spijkeren of indien nodig leerachterstand weg te werken. “Met de zomerschool willen we onze leerlingen de kans bieden zich extra voor te bereiden op het volgend schooljaar”, zegt Simon Lejeune, voorzitter van N-VA Oosterzele.Vorig jaar werden verspreid over heel Vlaanderen zo’n 138 zomerscholen georganiseerd. Ongeveer 7.500 leerlingen werden bereikt en konden de door corona opgelopen leerachterstand wegwerken.

N-VA-voorzitter Simon Lejeune en N-VA-schepen Orville Cottenie.

Deze zomer wil ook de gemeente Oosterzele een aanbod doen aan de leerlingen van het lager onderwijs om een tiendaags leertraject op maat te volgen. De Oosterzeelse zomerschool richt zich op de tweede helft van juli en zal doorgaan in GILO Balegem. Het doel van de Oosterzeelse zomerschool is twee ërlei: kennis bijspijkeren en indien nodig leerachterstand wegwerken. “Door de coronacrisis hebben leerlingen mogelijks leerachterstand opgelopen. Daarnaast kunnen zomerscholen leerlingen ook extra voorbereiden op het volgende schooljaar. Beide mogelijkheden willen we ook aan onze Oosterzeelse leerlingen bieden”, zeggen Oosterzeels N-VA-voorzitter Simon Lejeune en N-VA-schepen Orville Cottenie. De zomerscholen worden vanuit de Vlaamse Regering ondersteund door onder andere Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. Samen met de Vlaamse Regering wil hij zomerscholen verankeren in het Vlaams onderwijs en zo een positief gevolg geven aan de coronacrisis.

Komende weken wordt de organisatie door de gemeente en het Oosterzeels onderwijsnet verder uitgewerkt en gecommuniceerd.